Välkommen till ditt IOGT-NTO

"Välkommen till ditt IOGT-NTO" är ett material som främst riktar sig till dig som ny medlem. Materialet består av korta filmer där några medlemmar berättar om IOGT-NTO ur ett antal olika perspektiv. Materialet är i första hand anpassat för att användas i en studiecirkel, antingen traditionellt på din hemmaplan eller som en distanscirkel, men det fungerar också som en bas till en introduktionsdag om IOGT-NTO, eller helt enkelt att titta på själv. Poängen är att du som medlem på ett enkelt sätt ska få en inblick i de många möjligheter som IOGT-NTO ger för dig! Att vara med i en studiecirkel är ett bra sätt att både lära sig om IOGT-NTO, men också att få diskutera med andra om sitt ställningstagande eller vad IOGT-NTO gör. Dessutom är det trevligt och du träffar nya människor!

Hela materialet är baserat på åtta filmer uppdelat på fem teman:

  1. Därför är jag med
  2. Vår verksamhet
  3. Vår historia – våra rötter
  4. Vår organisation
  5. Engagera dig

Till filmerna finns en studiehandledning med tips och frågeställningar som du hittar här: Välkommen till ditt IOGT-NTO! (pdf).

NBV:s logotypHär hittar du kontaktuppgifter till närmaste NBV-avdelning.

1. Därför är jag med

I filmen hör vi Andreas, Mehmet och Maj-Lis berätta om varför och hur de kom med i IOGT-NTO. De berättar också om vad medlemskapet i IOGT-NTO har betytt för dem på det personliga planet.

2. Vår verksamhet

De här filmerna handlar om våra olika verksamheter. Andrine talar om politiskt arbete och om förebyggande arbete, Maj-Lis talar om internationellt arbete och Arne talar om socialt arbete.

Politiskt arbete

IOGT-NTO:s alkoholpolitiska arbete sker på bred front. Det kan handla om att påverka EU-politiker i Bryssel men lika mycket om att möta kommunpolitiker på hemmaplan. Som redskap i mötet kan man använda såväl forskningsrapporter som att bjuda på Almedalsdrinkar. Metod efter arena och målgrupp så klart!

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete kan ju vara så mycket. Andrine lyfter fram tre material som vänder sig till olika målgrupper.

Internationellt arbete

IOGT-NTO:s internationella arbete sker på flera olika plan. Maj-Lis berättar om insatser och samarbeten såväl på det globala som på det europeiska och nordiska planet. Specifika insatser görs på olika håll runt om i världen men också lokalt här hemma i Sverige. Arbetet kan ha olika karaktär, allt ifrån biståndsarbete till samarbete, utbyte och umgänge av olika slag.

Socialt arbete

IOGT-NTO bedriver ett omfattande socialt arbete runt om i landet. Arne berättar om kamratstöd, socialt företagande, behandlingshemmet Dagöholm och mycket annat.

3. Vår historia – våra rötter

IOGT-NTO har en lång historia och rötterna är både slingriga och långa. I filmen berättar Pierre om hur IOGT uppstod, kom till Sverige och så småningom blev till IOGT-NTO.

4. Vår organisation

IOGT-NTO:s organisation finns över hela landet. I filmen berättar Susanne om hur organisationen hänger samman och om flera andra organisationer och verksamheter som står IOGT-NTO nära.

5. Engagera dig

Genom att du har tagit ställning och blivit medlem i IOGT-NTO har du redan engagerat dig. Vill du engagera dig än mer finns det många möjligheter. I filmen berättar Samuel om olika möjligheter att bredda ditt engagemang efter intresse och förutsättningar.

Vill du ladda ner filmerna till din hårddisk? Du kan enkelt ladda ner dem från YouTube med hjälp av program som YTD Video Downloader eller webbtjänster som Video Grabber.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00