Johnny Mostacero

”Jag har träffat många fina människor som format mig till den jag är.”

Johnny Mostacero, Foto_Elisabeth Olsson Wallin

Min första kontakt med IOGT-NTO var när jag sökte tjänsten som ungdomskonsulent för UNF Halland. Jag ville jobba med något som hade betydelse för andra och som kändes i hjärtat. Att få arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika är viktigt.

När jag sedan fick uppdraget övervägde jag noga mitt beslut att skriva på medlemslöftet. För mig handlar medlemskapet inte bara om att stå upp för nykterhet, solidaritet och demokrati. Det handlar också om att jag med mitt medlemskap sätter en etikett på mig själv som organiserad nykterist som en del av något större som jag inte kände till tidigare. Självklart skrev jag på och det har jag aldrig haft anledning att ångra under mina 20 år i rörelsen. 

För mig betyder IOGT-NTO att göra skillnad. Mitt jobb känns både meningsfullt och betydelsefullt. I mitt medlemskap och genom mitt engagemang har jag fått kontakt med otroligt många fina människor som på olika sätt har varit med och format mig till den person jag är idag.

Min ambition är att vi ska höras och synas mer på alla sätt. Det vi står för är gott och vi har många som sympatiserar med oss även om de inte är medlemmar. Ännu. Frågan om allas lika värde är högaktuell i dag och vi är några av dem som står upp för dessa värderingar. 

Jag har sett många exempel på människor som har kommit till oss och fått nya bekantskaper, utbildning och verktyg för att vara med och förändra. Hur de själva växer genom sitt engagemang och hur de får andra att växa. I det stora eller i det lilla och utifrån sina egna förutsättningar.

Vill du bli medlem i IOGT-NTO?

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00