Marit Strand Petersen

”En fantastisk plattform för den som vill göra skillnad både på ett politiskt och på ett individuellt plan.”

Marit Strand Petersen, Foto_ Elisabeth Olsson Wallin

För tolv år sedan satt jag i fängelse för fjärde gången. Jag var 38 år och hade levt med missbruk i 26 år, den senare delen som hemlös på Stockholms gator. Då fick jag besök av Kris, en bekant som blivit nykter, och det blev vändpunkten för mig. Sakta men säkert, i en nykter gemenskap med människor som hade liknande erfarenheter kom hoppet långsamt åter. I sådana här situationer är frivillighetsorganisationer enormt viktiga, vi behöver varandra och vi behöver gemenskapen.

Det var genom Kris som jag också kom i kontakt med IOGT-NTO. Till och från har jag varit engagerad i organisationen och i dag är jag kommunpolitiker, alkohol- och drogterapeut, sitter i landstingsfullmäktige och i kommunfullmäktige och jobbar på socialtjänsten. Det är alkohol- och narkotikafrågor som jag brinner för, att kunna förebygga de enormt negativa konsekvenserna av missbruk.

En stor anledning till att jag jobbar i dag är IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka, där jag pluggade i ett och ett halvt år: en grundkurs i tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning. Jag hade ett stort svart hål i mitt cv och den här tiden öppnade dörrar, gav mig möjligheter och kunskap. Hela skolan, lärarna och atmosfären, gjorde att jag fick en fantastisk nystart. Den här tiden har betytt allt för mig och jag kommer att bära med mig minnena i hjärtat för alltid.

Det finns så mycket engagemang och så många eldsjälar inom IOGT-NTO; kamratstöd, olika aktiviteter och massor av möjligheter. En fantastisk plattform för den som vill göra skillnad både på ett politiskt och på ett individuellt plan. 

Vill du också bli medlem i IOGT-NTO?

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00