Patrick Patricia Englind

”Ju fler vi är som är nyktra desto fler känner sig fria att välja själva hur mycket eller lite de vill dricka.”

Patrick Patricia Englind, Foto_Elisabeth Olsson Wallin

Jag har alltid varit nykter, eller rättare sagt, jag har aldrig börjat dricka alkohol. Jag förstod inte vitsen med det helt enkelt. Jag kände mig inte nyfiken och hittade ingen anledning att dricka för drickandets skull.

Mitt första möte med IOGT-NTO, eller snarare UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund), var på Lunarstorm (ett webbcommunity på 1990-talet). Jag hade bott med min familj i Ungern i fyra år och kom tillbaka till Stockholm efter studenten. Jag kände ingen och hade i stort sett inget socialt liv. På Lunarstorm hittade jag ett forum där någon skrev om UNF och jag insåg att det fanns fler människor här i världen som inte dricker alkohol.

Inom UNF och senare IOGT-NTO hittade jag en fantastisk gemenskap med andra som inte dricker alkohol och det var väldigt befriande. Till en början var det just den nyktra gemenskapen som var viktig för mig, idag är jag mer insatt i alkoholpolitiken vilket gör att det politiska intresset och engagemanget väger tyngst.  

IOGT-NTO:s viktigaste uppgift är att agera sällskap och erbjuda stöd och samvaro för dem som inte vill vara en del av alkoholnormen av en eller annan anledning; för att man inte vill, för att man själv haft problem med alkohol eller om man har dåliga erfarenheter av alkoholens påverkan på människor i sin närhet. Eller om man så bara vill vara nykter för en kväll, vad som helst. Ju fler vi är som är nyktra desto fler känner sig fria att välja själva hur mycket eller lite de vill dricka.

Vill du bli medlem i IOGT-NTO?

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00