Salam Kaskas

”Nykterheten rymmer också en strävan efter att med nyktra ögon se på samhället som det är, opåverkad.”

Salam Kaskas, Foto_Elisabeth Olsson Wallin

Det började inte med IOGT-NTO för mig utan i juniorförbundet Junis. Jag och min kompis var engagerade i teater och ville göra någonting mer, skapa teater tillsammans med andra och här fick vi en möjlighet att göra det. Jag började jobba som ledare vilket efter hand ledde till en plats i distriktsstyrelsen hos UNF.

Jag hade testat alkohol som många unga gör men det var inget som lockade mig och det var inget stort ställningstagande att låta bli. Med mitt medlemskap och nykterhet blev jag stärkt i ett ställningstagande som jag egentligen redan hade.

För mig innebär nykterheten mer än frånvaro av alkohol. Nykterheten rymmer också den nyktra demokratin och den nyktra solidariteten, en strävan efter att med nyktra ögon se på samhället som det är, opåverkad, för att också kunna förbättra. Allt fler väljer bort alkoholen, att vara påverkad, just för att vi vill vara i våra sinnens fulla bruk.

IOGT-NTO har blivit som en förlängd familj. Här har jag vuxit som person, lärt mig och utvecklats. Jag har fått utrymme att pröva mina vingar, insyn i hur demokratiskt arbete fungerar i förbundsstyrelsen och jag har fått testa mitt ledarskap.

Organisationen är inget utan sina medlemmar och alla måste hitta sin plats och vad man brinner för, hitta sitt eget IOGT-NTO. Vi vill samma sak men vägen dit kan se ut på olika sätt. Samhället ser oss som en nykterhetsorganisation som är emot alkohol men det många missar är att vi är för så mycket mer. Vi finns för att kunna utgöra en motpol i en norm och erbjuder ett utrymme för dem som inte vill leva i normen. Vi är en trygg hamn.

Vill du också bli medlem i IOGT-NTO?

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00