Nyheter

Framgång för sjöfyllerilagen

Både polis och kustbevakningen menar att den nya sjöfyllerilagen varit framgångsrik, meddelar Rapport. Den nya lagen har endast funnits i en månad men har redan haft en preventativ påverkan. Hittills i sommar har kontroller visat att var femte båtförare har brutit mot lagen och kört med mer än 0,2 promille alkohol i blodet.
Se inslaget här …

Av: Henry Cohen, 2010-07-08

Stöd når inte barn till missbrukare

VISBY Trots att fler kommuner än tidigare har stödgrupper för barn till missbrukare, så når hjälpen inte fram. Endast 1,5 procent av minst 200 000 berörda barn får stöd, enligt en ny rapport.

Av: Henry Cohen, 2010-07-08

Minst 77 000 knarkar regelbundet

ÖSTERSUND 77 000 svenskar – två procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna – har knarkat senaste månaden. Cirka 940 000 invånare har använt narkotika någon gång i livet. Det framgår av en färsk kartläggning av Folkhälsoinstitutet. Det är fler än tidigare känt.

Av: Henry Cohen, 2010-07-06

Alkohol i Sverige inte dyrast i Europa

BRYSSEL Svenska alkoholpriser ligger över genomsnittet i EU, men i Norden är det bara i Danmark som man kan köpa alkohol något billigare än i Sverige. Det visar Eurostats senaste genomgång av prisnivåerna i Europa.

Av: Henry Cohen, 2010-07-06

Skyddas missbrukare mot HIV-smitta om de får gratis sprutor?

Nej, skriver Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, Anna Carlstedt, IOGT-NTO:s ordförande och andra medförfattare i en slutreplik på Svenska Dagbladets Brännpunkt till Liberala Ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman. I repliken visar författarna på att det saknas pålitliga vetenskapliga bevis för att sprutbytesprogram minskar spridningen av HIV bland missbrukare.
De andra medförfattarna …

Av: Henry Cohen, 2010-07-05

IOGT-NTO välkomnar höjd alkoholskatt

I dag presenterade de rödgröna sin skuggbudget där de bland annat föreslår högre skatt på alkohol. IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt välkomnar förslaget.

Av: Henry Cohen, 2010-05-03

Umeå-projekt för att minska utanförskap får miljoner i EU-stöd

Europeiska socialfonden ger 7,5 miljoner i anslag till det treåriga projektet Aktiv 24, som ska minska utanförskapet för särskilt utsatta personer i Umeå. Projektet riktar sig till både män och kvinnor som är minst 25 år och står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruksproblem, kriminalitet eller hemlöshet.
Idén är att i …

Av: Henry Cohen, 2010-04-23

IOGT-NTO kommenterar Kyrkan Tidnings undersökning

Idag har Kyrkans Tidning gått ut med sin granskning av öppenhet och lönesättning bland ideella organisationer. Där redovisas att IOGT-NTO är bland de som inte lämnat ut styrelseprotokollen vid en förfrågan.

Av: Henry Cohen, 2010-04-16

Missbruksutredningens diskussionspromemoria och IOGT-NTO:s remissvar

IOGT-NTO har lämnat synpunkter på Missbruksutredningens diskussionspromemoria Bättre vård och stöd för individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården (S 2008:04).
Promemorian tar upp två centrala frågor: Vem ska ha ansvar för vad? och När och hur ska eventuella tvångsinsatser användas? Utredaren presenterar tre olika modeller …

Av: Henry Cohen, 2010-03-26

IOGT-NTO beklagar sprutbyte i Stockholm

I höst startar ett program för sprutbyte i Stockholm. Detta sker trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att sådana program har någon effekt på smittspridning bland narkomaner.

Av: Henry Cohen, 2010-03-24

Ny alkohollag och IOGT-NTO:s synpunkter

IOGT-NTO är mycket besvikna på det förslag som Maria Larsson idag presenterat. På flera punkter öppnar man upp för ökad alkoholkonsumtion i samhället trots att man säger sig vilja minska denna och driva en restriktiv alkoholpolitik.

Av: Henry Cohen, 2010-01-15

Förslag till ny alkohollag på gång

STOCKHOLM Idag fredag den 15/1 kl 13 presenterar folkhälsominister Maria Larsson regeringens lagrådsremiss till ny alkohollag. Väntade förslag om förenklade köksregler för krogar kan leda till betydligt fler utskänkningstillstånd. Den omtvistade frågan om gårdsförsäljning skjuts troligen upp.

Av: Henry Cohen, 2010-01-15

Bättre stöd för missbrukarnas barn

STOCKHOLM Socialstyrelsen kommer nu med en vägledning för arbete med barn i missbrukarfamiljer. Minst vart femte barn har närstående vuxna med missbruksproblem.

Av: Henry Cohen, 2009-12-16

FN: öka samarbete mot narkotika

NEW YORK FN:s säkerhetsråd varnar för att narkotikahandel är ett ökat hot mot internationell fred och säkerhet och att länder mer måste samarbeta. Bland annat är Öst- och Västafrika under attack av drogsmuggling, enligt en ny rapport.

Av: Henry Cohen, 2009-12-14

IOGT-NTO:s kommentar till propositionen ”En politik för det civila samhället”

IOGT-NTO ser mycket positivt på att det kommit en proposition som lyfter fram den ideella sektorn. Vi välkomnar verkligen att regeringen ställer 22 mkr årligen till forskningens förfogande. Även att projektosen ifrågasätts till förmån för generella bidrag även om vi i nuläget inte är klara över formerna för den framtida …

Av: Henry Cohen, 2009-12-10

Illegal spritfabrik avslöjad i Varberg

I tisdags avslöjade polisen en spritliga i Jönköpings län. Dagen därpå hittades spritfabriken i Varberg som försett ligan med alkohol. Tusentals liter sprit har beslagtagits av Hallandspolisen.

Av: Henry Cohen, 2009-12-04

Skärpta regler mot sjöfylleri

Regeringen vill ha skärpta regler mot fylleri på sjön från nästa sommar. Man föreslår en nedre gräns på 0,2 promille för stora och snabba båtar.

Av: Henry Cohen, 2009-12-04

Eniga EU-ministrar lyfte alkoholfrågan

EU:s hälsoministrar har antagit slutsatser om alkohol och hälsa som går längre än tidigare. Bland annat slås fast att prisinstrumentet är effektivt och att alkoholreklam driver på ungas drickande och bör regleras. Nykterhetsrörelsen välkomnar besluten medan bryggarna beklagar.

Av: Henry Cohen, 2009-12-04

68 miljoner till Världens Barn!

Det stora insamlingen för världens barn gav 68 miljoner kronor som kommer delas ut till projekt som jobbar för att förbättra barns hälsa och utveckling runt om i världen.
Missade du slutspurten i kampanjen för Världens Barn och den direktsända insamlingsgalan med några av Sveriges största och mest aktuella artister just …

Av: Henry Cohen, 2009-10-19

MOBILISERINGSUPPROP

Ställ upp och gör ett sista krafttag för Världens Barn nu på lördag den 17/10!

Av: Henry Cohen, 2009-10-14

Flera ANT-frågor i motionsfloden

STOCKHOLM Riksdagsledamöterna hann lämna 3815 motioner innan tiden gick ut i tisdags. Flera av dem är ANT-relaterade (alkohol, narkotika och tobak). Bland annat blir gårdsförsäljning av alkohol en het fråga i höst och några V-ledamöter vill avkriminalisera narkotikabruket.

Av: Henry Cohen, 2009-10-09

MP föreslår extraskatt på alkoläsk

STOCKHOLM Miljöpartiet föreslår en tilläggskatt på 20 kronor litern för alkoläsk. ”Drycken är inriktad mot unga och kan bli inkörsport till alkoholproblem”, säger riksdagsledamoten Helena Leander till Drugnews. Regeringen anser dock frågan sval.

Av: Henry Cohen, 2009-10-02

Premiär för ”Kysst av spriten”

Dricker du för mycket? Känner du någon som gör det? Hur är det att vara anhörig till en alkoholist? Var tionde svensk har alkoholproblem och nära nog halva befolkningen blir indirekt drabbade som anhöriga eller vänner. I höst sänder SVT Kysst av spriten, en dokumentärserie om relationer där alkoholen blev …

Av: Henry Cohen, 2009-09-28

FHI avråder gravida helt från alkohol

STOCKHOLM Även små till måttliga mängder alkohol under graviditeten innebär ökad risk för att barnen kan få framtida psykiska hälsoproblem och beteendestörningar. Det visas i en stor forskningsgenomgång av Folkhälsoinstitutet.

Av: Henry Cohen, 2009-09-22

IOGT-NTO kommenterar regeringens förslag till budget

Det är glädjande att regeringen under 2010 fortsätter att satsa 257 miljoner kr på alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder. Det innebär en hel mandatperiod av satsning på området.

Av: Henry Cohen, 2009-09-21

Inlägg på SvD:s Brännpunkt idag måndag

”Tolv av de tretton studierna visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion. Studierna visar också att det finns ett direkt samband mellan hur mycket reklam ungdomarna utsätts för och hur mycket de ökat sin konsumtion.”

Av: Henry Cohen, 2009-09-21

Civos välkomnar forskningssatsning om civilsamhället

Civos välkomnar regeringens satsning på ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället, som är en del i regeringens proposition om den ideella sektorn som överlämnas till riksdagen i höst.

Av: Henry Cohen, 2009-09-17

Dyrare alkohol i höst

STOCKHOLM Systembolaget höjer priserna den 1 oktober. Kronans försvagning ligger bakom prishöjningen.

Av: Henry Cohen, 2009-09-16
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00