Nyheter

Interregional ansökan beviljad

”Vinnande val”/Vinnande valg” är ett samarbete mellan idrottsrörelsen och IOGT Norge, IOGT-NTO distriktet: Jämtland-Härjedalen, Västernorrland samt Nord Tröndelag. I det gränsöverskridande projektet, ska idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen komplettera varandra för att ge de ideella föreningarna och dess ledare i regionen de bästa förutsättningarna att genomföra sina uppdrag. Detta kommer att göras …

Av: Henry Cohen, 2008-12-22

Öppet brev till finansminister Anders Borg angående Spelutredningens förslag.

Finansminister Anders BorgFinansdepartementet103 33 Stockholm
Spelutredningens förslag (SOU 2008:124)
Det är med bestörtning och förvåning vi inom IOGT-NTO tagit del av Spelutredningens förslag. IOGT-NTO-rörelsens organisationer har sedan början av 1970-talet till stora delar finansierat sitt arbete mot alkohol- och narkotikaproblemen genom intäkter från vår lotteriverksamhet.
År 2008 omsluter IOGT-NTO:s centrala budget 71,6 …

Av: Henry Cohen, 2008-12-19

Island höjer alkoholskatten

REYKJAVIK Det isländska parlamentet Alltinget har godkänt en höjning av alkohol- och tobaksskatterna med 12,5 procent.

Av: Henry Cohen, 2008-12-16

”Folkrörelserna utestängs från framtidens spel”

Vi är djupt besvikna. Vi hade väntat oss en moderniserad lagstiftning. Spelutredningens förslag innebär att folkrörelser och ideella organisationer utestängs från framtidens spelmarknad. Det i sin tur drabbar ideell verksamhet, välgörenhet och föreningsliv.

Av: Henry Cohen, 2008-12-16

Svenskarna drar ned på spriten

Under fjolåret drack svensken en halv liter mindre sprit än under 2004. Detta betyder att den stegring av alkoholkonsumtionen som hållit i sig sedan 1990-talet äntligen har brutits.
Dessutom säkrar Systembolaget sin ställning som svenskens återförsäljare av alkohol. Försäljningen av smuggelsprit och den privata importen minskar.
Läs mer i Metro.

Av: Henry Cohen, 2008-12-11

Överenskommelse mellan ideella sektorn och regeringen

Idag den 9 december offentliggörs överenskommelsen mellan ideella sektorns organisationer inom det sociala området och regeringen. Överenskommelsen handlar om att den ideella sektorns organisationer som är verksamma inom det sociala området har kommit fram till hur relationerna mellan organisationerna å ena sidan och regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting å …

Av: Henry Cohen, 2008-12-09

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Den 25 november uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor runt om i världen.
I Sverige dödas i genomsnitt 16 kvinnor varje år av en man som hon har eller har haft en nära relation till. I tusentals svenska hem blir kvinnor utsatta för våld varje dag. Fysiskt, psykiskt och …

Av: Henry Cohen, 2008-11-25

Smuggeldom för SVT:s festfixare

MALMÖ Fem av de sex festarrangörer på Sveriges Television i Malmö som lät köpa in billig alkohol från Tyskland till personalfesten dömdes i tisdags till dagsböter för smuggling.

Av: Henry Cohen, 2008-11-12

Alkoholskador bland engelska barn

LONDON Senaste fem åren har över 24 000 engelska barn under 16 år lagts in på sjukhus berusade eller med alkoholskador, visar ny statistik från hälsovårdsmyndigheterna.

Av: Henry Cohen, 2008-11-12

Leveransbrist på Subutex

STOCKHOLM Efter leveransproblem till landets apotek råder stor brist på omstridda läkemedlet Subutex, ett opiatersättningsmedel mot heroinberoende.

Av: Henry Cohen, 2008-11-12

Barnmorskor fortsätter avråda för alkohol

STOCKHOLM De flesta barnmorskor och distriktsköterskor fortsätter att helt avråda blivande eller nyblivna mammor från alkohol under amningsperioden. Detta trots Livsmedelsverket nya råd att mindre mängder alkohol inte skadar barnet.

Av: Henry Cohen, 2008-11-12
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00