Engagemangsavdelningen

Hans-Olof Andersson

Hans-Olof Andersson
Verksamhetsutvecklare, team Norr

Telefon: 063-13 20 45

Mobil: 0701-90 84 07

hans-olof.andersson@iogt.se

Övrigt: Fokusområde: Social verksamhet. Ansvarar för Jämtlands och Västernorrlands distrikt. Placerad i Östersund.

Olle Andersson

Olle Andersson
Verksamhetsutvecklare Alkoholrådgivningen

Telefon: 08-672 60 58

Mobil: 0733-83 83 28

olle.andersson@iogt.se

Övrigt: Fokusområde: Alkoholrådgivning och socialt arbete. Placerad i Stockholm och Flen.

Robert Lindh

Robert Lindh
Verksamhetsutvecklare, team Öst

Telefon: 08-672 60 19

Mobil: 0733-72 62 19

robert.lindh@iogt.se

Övrigt: Fokusområde: Engagemang. Ansvarar för Stockholms, Uppsala och Örebro distrikt. Placerad i Stockholm.

Ulrika Jansson

Ulrika Jansson
Verksamhetsutvecklare, team Öst

Mobil: 0701-90 84 62

ulrika.jansson@iogt.se

Övrigt: Fokusområde: Integration. Ansvarar för Södermanlands och Östergötlands distrikt. Placerad i Eskilstuna

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00