Personal

Hans-Olof Andersson

Hans-Olof Andersson
Verksamhetsutvecklare, team Norr

Telefon: 063-13 20 45

Mobil: 0701-90 84 07

hans-olof.andersson@iogt.se

Övrigt: Fokusområde: Social verksamhet. Ansvarar för Jämtlands och Västernorrlands distrikt. Placerad i Östersund.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00