Kampanjer

Varje år genomför IOGT-NTO flera olika kampanjer. En del kampanjer sträcker sig över hela året, medan andra fokuserar på en viss vecka eller del av året. Här hittar du mer information om de kampanjer vi driver under året. En del av dem genomförs gemensamt av IOGT-NTO-rörelsen, medan vi i andra kampanjer samverkar med andra aktörer.

Aktuella kampanjer

släckner header hemsida

Alkoholindustrin har dubblerat sina investeringar i alkoholreklam de fyra senaste åren. Vi tillsammans med 80% av allmänheten vill att alkoholreklamen i TV släcks ner.

Är du med oss? Skicka en hälsning till alkoholindustrin genom att skriva på vårt upprop!

Vit Jul

Kampanjer - Vit Jul
Vit Jul

Alkoholkonsumtionen är i dag hög bland vuxna runt om i landet. Runt 385 000 barn växer upp med föräldrar som har ett riskfyllt drickande.

Med kampanjen Vit Jul, som drivs av IOGT-NTO-rörelsen, vill vi ge alla barn en Vit Jul genom att få vuxna att helt avstå från alkohol under julhelgen. Det innebär att man lovar att inte dricka alkohol över 2,25% under julafton, juldagen och annandagen.

Under kampanjen anordnas också jullovsaktiviteter runt om i landet som blir ett andningshål för barn som lever i familjer där det finns ett risk- och/eller missbruk av alkohol när skolor och fritidsaktiviteter har stängt under julen.

Du hittar Vit Jul på www.vitjul.se. Du som är medlem hittar också viktig information om kampanjen på www.iogt.se/vitjul.

 

 

Gamla kampanjer

Alkoholstör

Alkoholindustrin - Stör ej!

Alkoholindustrin – Stör ej!

Målet med denna kampanj är att vi tillsammans ska få alkoholindustrin att sluta störa oss. Genom att be riksdagskandidater att ta ställning och se över lagstiftningen gällande alkoholreklam kan vi tillsammans förändra. Läs mer här

Fyll livet

Är du Vinballe eller Ökenråtta? Kolla och se!

Fyll livet

Med kampanjen Fyll livet och serien Vinballen & Ökenråttan lyfter vi fram situationer där du kan känna igen dig. Du kommer följa karaktärerna – som just lever efter alkoholnormen – som singlar i barvimlet, genom deras vingliga förälskelse och tills de slutligen sitter hemma med barn och bag-in-box.

Känner du igen dig så kan du på kampanjsidan, www.fylllivet.se, och testa om du är en Vinballe eller Ökenråtta. Och skulle du vilja fylla livet med något annat – leva ett fritt och rikt liv – så kan du skriva en fylldeal och berätta det för världen. Gör det!

Tänk Om

Kampanjer - Tänk Om

Tänk Om

Ofta samverkar IOGT-NTO med andra aktörer för sina kampanjer. Tänk Om är en kampanj som dåvarande Statens folkhälsoinstitut (FHI), numera Folkhälsomyndigheten, är initiativtagare till, där FHI samarbetar med Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO.

Målet för Tänk Om är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att förstå riskerna med en tidig alkoholdebut, inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol samt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.

Kampanjen drivs under hela året, med extra fokus kring vid tidpunkter på året då många unga dricker alkohol för första gången och då många unga dricker sig berusade, som till exempel valborg, skolavslutningar och nyår.

Mer information om Tänk Om hittar du på www.tänkom.nu.

Vart Femte Barn

Kampanjer - Vart Femte Barn

Vart Femte Barn

Omkring 385 000 barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Vart Femte Barn är en kampanj för att uppmärksamma de barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

Under 2014 ägde kampanjen rum under vecka sju, bland annat genomfördes aktiviteter i hela landet för att visa att barnen är många, men att det finns också mycket hjälp att få.

Bakom kampanjen står bland andra IOGT-NTO, Blå Bandet, CAN, Sensus och KSAN.

Mer information om Vart Femte Barn hittar du på www.vartfemtebarn.com.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00