Släck ner alkoholreklamen

Släck ner flyer framsida
Släck ner flyer framsida

 

Som Sven Andréasson och Magnus Jägerskog skrev i sin debattartikel ”Vi betalar ett högt pris för alkoholreklamen” i Dagens Samhälle den 2 februari så är investeringarna i alkoholreklamen uppe i rekordnivåer. Att det är kontroversiellt och leder till starka reaktioner är sunt då vi vet att reklam trissar upp konsumtionen bland unga och som bieffekt stärks alkoholnormen. Tobaksreklam är förbjuden av en anledning och i det ljuset är det orimligt att investeringarna i alkoholreklam har mer än fördubblats på fem år.

Därför har vårt fokus i flera år varit att begränsa alkoholreklamen. 2011 anmälde vi programbolag som sänder alkoholreklam i svenska tv-kanaler från Storbritannien, trots att alkoholreklam i tv är förbjudet i svensk lag. Där har Myndigheten för radio och tv drivit en process som inom några månader kan leda till ett stopp för den reklamen. Vi drev alkoholstörningsjouren under 2014 där allmänheten uppmuntrades att anmäla alkoholreklam till Konsumentverket. Det ledde till en ökning i antalet anmälningar med 800 procent under kampanjperioden jämfört med samma period året innan.

Det är dags nu. Svenska folket vill inte se alkoholreklam, företag inom alkoholindustrin bryter mot de regler och lagar som faktiskt finns och vi dränks varje dag i alkoholreklam för ett värde av 3,77 miljoner kronor. Det finns en stabil uppbackning kring att begränsningar eller förbud mot alkoholreklam är en effektiv åtgärd för att minska alkoholens skadeverkningar. Det är dags att släcka ner alkoholreklamen.

Påverkar alkoholreklamen?

Ju mer alkoholreklam ungdomar exponeras för, desto högre är deras alkoholkonsumtion och desto tidigare börjar de att dricka alkohol. Reklamen skapar förväntningar kring drickandet.

Alkoholreklam i Sverige

Sverige har förlorat sitt totalförbud mot alkoholreklam, men svenska folket är fortfarande positiva till en restriktiv reglering av marknadsföring av alkohol.

Alkoholreklam i EU

Europa är den region i världen som både producerar och dricker mest alkohol. Därför finns det stora intressen i att upprätthålla den nuvarande alkoholkulturen och samtidigt exportera den till andra regioner.

Alkoholreklam globalt

Många länder utanför Europa och USA saknar i dag, helt eller delvis, en fungerande lagstiftning kring alkohol. Där är spelrummet ganska fritt för lokala och globala alkoholföretag att marknadsföra sina produkter. 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00