Engagemangspotten – 2 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt

För tionde året i rad har IOGT-NTO-förbundet avsatt 2 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt. Projektmedlen syftar till att lokalt stötta utvecklingsidéer som ligger i linje med den fastställda Mål- och verksamhetsinriktningen för IOGT-NTO och vår 6-åriga strategi.

Har ni en idé hur ni lokalt kan vara med och bidra till våra utmaningar genom att genomföra ett lokalt utvecklingsprojekt?

Projektbidrag kan sökas löpande under året. (med undantag under vecka 25-32 på grund av sommaruppehåll) Projektmedel för 2017 är slut. Har ni frågor kontakta:  cecilia.abrahamsson@iogt.se.

Sökande kan bara ha ett pågående projekt åt gången.Tidigare projekt måste alltså vara redovisat innan nytt projektstöd kan beviljas. Vi beviljar projektstöd så länge det finns pengar kvar i potten. Vi prioriterar att stötta många små projekt framför några få stora. Distrikt kan inte söka ur denna pott.

Ansökningar behandlas inom fyra veckor från det att de kommit till förbundet tillhanda. Beslut fattas av chefen för engagemangsavdelningen.

Ansökan ska innehålla följande rubriker

 • sökande förening, krets, grupp eller motsvarande
 • bankgiro/plusgiro
 • sökt belopp
 • projekttid
 • projektets syfte
 • projektets mätbara mål (t.ex. antal nya medlemmar, antal aktiviteter)
 • beskrivning av genomförandet
 • uppföljning/utvärdering
 • eventuella samarbetspartners
 • projektbudget (både intäkter, egeninsats och kostnader)
 • kontaktperson för projektet

Använd gärna avsedd blankett, som kan fyllas i direkt i datorn och mailas in. Blanketten laddar du ner här, eller beställa via info@iogt.se, 08-672 60 00.

Ansökan om engagemangsbidrag för projekt under 2017 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Ansökan mailas eller skickas per post till IOGT-NTO, c/o NBV, Storgatan 36, 811 31  Sandviken, cecilia.abrahamsson@iogt.se.

Utbetalning av beviljat bidrag och redovisning Efter beslut betalas beviljat bidrag ut till det bank-/plusgiro som uppgetts för föreningen/kretsen. För nätverk/aktionsgrupper etc. som inte är juridiska personer skickas en blankett ut till ansvarig person som rekvirerar beviljat bidrag.

Efter projektets genomförande skickas en redovisning in. Använd formuläret för redovisning så går det lätt att få med allt! För projekt som inte bedrivs inom föreningar/kretsar så ska redovisningen också omfatta kopior på alla kvitton för alla kostnader i projektet.

Utbetalning av beviljat bidrag och redovisning

Efter beslut betalas beviljat bidrag ut till det bank-/plusgiro som uppgetts för föreningen/kretsen. För nätverk/aktionsgrupper etc som inte är juridiska personer skickas en blankett ut till ansvarig person som rekvirerar beviljat bidrag.

Efter projektets genomförande skickas en redovisning in.

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2017
Utvärderingsblankett-för-projektbidrag-2017 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2016
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2016 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2015
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2015 (word-fil, för annat format kontakta oss)

Använd denna blankett för redovisning av projekt 2014
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2014

För utvärdering/redovisning av projekt 2013 använd denna blankett
Utvärderingsblankett för projektbidrag 2013.

För projekt som inte bedrivs inom föreningar/kretsar så ska redovisningen också omfatta kopior på alla kvitton för alla kostnader i projektet.

Projektbidrag för flyktingverksamhet

Projektmedel som har beviljats under 2016 ska redovisas på blanketten nedan.

Utvärderingsblankett för flyktingmedel 2016 ny

Ansvarig för handläggningen av utvecklingsmedel för lokala projekt är:
Cecilia Abrahamsson. Adress IOGT-NTO, c/o NBV, Storgatan 36, 811 31  Sandviken, cecilia.abrahamsson@iogt.se, 070-190 84 60.

Kontakta gärna Cecilia om ni har frågor om utvecklingsmedlen.

Relaterade länkar

 • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00