Regionala inspirationsträffar på temat: internationellt arbete lokalt

Är du intresserad av internationellt arbete lokalt? Eller är du redan med i ett nätverk som arbetar med internationella frågor? Under våren 2017 arrangerar IOGT-NTO 2 inspirationsträffar runt om i landet på temat: internationella arbete lokalt.

För att öka engagemanget och inspirera alla medlemmar som är intresserad av internationella frågor vill vi bjuda in till 2 videokonferenser under våren 2017. Träffarna riktar sig till alla som idag är nyfikna på eller redan arbetar med internationella frågor på lokalplan. Träffarna är öppna för alla, såväl medlemmar som potentiella medlemmar.

Under träffarna kommer du som deltagare få lära dig mer om hur man på ett enkelt och roligt sätt kan engagera sig i IOGT-NTO:s internationella arbete lokalt. Du kommer dessutom få möta representanter från IOGT-NTO:s olika projekt runt om i världen.

Låter det intressant? Mer information om anmälan, kontaktperson för evenemanget på distriktsnivå och var träffarna äger rum kommer inom kort.

Ingen förkunskaper krävs, endast intresse och nyfikenhet.

Datum, tid och tema för våren 2017:
Träff 1
Torsdag den 23 februari kl 18:00 – ca 20:30
Tema: ”Inför Internationella kvinnodagen, vad händer nära dig?”
Träff 2
Torsdag den 27 april kl 18:00 – ca 20:30
Tema: ”Världens barn-insamling. Från kommunansvarig till givare – och där emellan”

För ytterligare information kontakta: Winnie Blom-Jensen, e-post: winnie.blom-jensen@iogt.se, (m) 0701-90 84 61.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00