Rapporter från värvningen: Fika för alla och Boost

Fika för alla: Vi har ett resultat!

Nu har vi räkna, kollat härliga fotorapporter och tittat på antalet nya medlemmar. Vilken fantastisk insats det gjort i ”Fika för alla” 2015! Det var 80 föreningar som föranmälde aktiviteter och hela 72 genomförde med minst ett värvartillfälle. Det blev 209 värvartillfälle samt till detta 77 kafferep. Imponerande!

I ”Fika för alla” finns en föreningsdel samt en distriktsdel och här kommer redovisningen.

 

Distriktsdelen

Följande distrikt genomförde sin kvot av värvaraktiviteter och får därför kr 10 000 kr var.

  • Södermanland
  • Örebro
  • Västernorrland
  • Jämtland

Förutom antal aktiviteter har även priser utdelats till de distrikt som värvade flest nya medlemmar.

1:a pris 15 000 kr: Västernorrland – 103 nya medlemmar
2:a pris 10 000 kr: Blekinge – 53 nya medlemmar
3:e pris 5 000 kr: Örebro – 46 nya medlemmar
4:e pris 5 000 kr: Södermanland – 27 nya medlemmar
5:e pris 5 00 kr: Jämtland – 13 nya medlemmar

 

Föreningsdelen

Det var 37 föreningar som genomförde minst en värvaraktivitet i veckan under perioden (dsv 4 ggr eller fler) och ett kafferep och de får 1 000 kr var.

Förutom ovanstående har vi lottat bland de föreningar som har värvat minst en ny medlem – tre priser om 5 000 kr.

  • Kalmar 08C0044 (Kalmar)
  • Ny energi 17C6600 (Värmland)
  • Jarlaborg 22B0946 (Västernorrland)

Grattis till alla och tack för en toppenbra insats!

Exempel på kommentarer från föreningarnas rapporter:

”Det roligaste jag har gjort på länge.”
”Vi värvade inte så många, men vilka givande samtal.”
”Att så många tycker så bra om IOGT-NTO, det trodde jag ändå inte innan.”

 

Boost: Vi har även 2/3-dels resultat…

 En månad kvar av året och det är ”Vit jul”-månaden. Kom ihåg när ni är ute och samla underskrifter att många av de som är nyktra under julens tre dagar är faktiskt nyktra under hela året. Självklart ska de ha frågan om medlemskap i världens bästa folkrörelse! Kanske har de inte fått frågan innan? Passa på – inget är omöjligt, bara gör ’et!

Västernorrland kan redan nu glädja sig åt kr 20 000 kr.

NR Distrikt Värvade under 2015 per 1 oktober Tilldelade tom 2015-12-31 Värvade tom 2015-12-02 av uppsatta mål
1 Stockholm 401 200 55
3 Uppsala 124 100 21
4 Södermanland 158 100 48
5 Östergötland 163 100 21
6 Jönköping 83 100 20
7 Kronoberg 101 100 47
8 Kalmar 37 75 13
9 Gotland 12 50 3
10 Blekinge 82 150 59
11 Skåne 202 150 17
13 Halland 87 75 12
14 Göteborg & Bohuslän 144 150 19
15 Älvsborg 40 100 11
16 Skaraborg 76 100 6
17 Värmland 71 100 25
18 Örebro 209 125 70
19 Västmanland 15 75 4
20 Dalarna 101 100 6
21 Gävleborg 83 100 17
22 Västernorrland 119 125 156  
23 Jämtland 64 100 53
24 Västerbotten 124 100 10
25 Norrbotten 41 100 23
2537 2475 716

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00