Över 120 miljoner kronor till IOGT-NTO-rörelsen!

Under veckan arrangerar tre av förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen sina kongresser. På plats finns även IOGT-NTO:s lotteri, Miljonlotteriet, som delar ut checkar med de summor som de olika förbunden får dela på från lottförsäljningen föregående år.

Pengarna att fördela uppgår totalt till 124,7 miljoner kronor. Av dessa får IOGT-NTO drygt 62 miljoner kronor.

Miljonlotteriet har varit garanten för IOGT-NTO:s verksamhet i över 50 år. Det överskott vi tagit del av genom åren har möjliggjort allt från kamratstöd till verksamhet för att stärka det lokala föreningslivet och vårt politiska arbete, säger Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO.

— Vi känner en oerhörd tacksamhet till våra kunder för deras stöd. Både nu och under de dryga 50 år de stöttat IOGT-NTO-rörelsens arbete genom att köpa lotter, säger Ludwig Alholt, VD för Miljonlotteriet.

Så här ser fördelningen mellan förbunden ut:

IOGT-NTO: 62 353 635 kr
Ungdomens nykterhetsförbund – 19 261 038 kronor.
IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis – 24 336 624 kronor.
Nykterhetsrörelsens scoutförbund – 18 755 974 kronor.

Filmer och bilder från checkutdelningarna till de olika förbunden kan hämtas HÄR

Av: Samuel Somo, 2015-06-26

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00