Dubbelvinsten – gynnar både konsument och föreningsliv

skraplott-ej-skrapad

Vi startar en namninsamling för ideella organisationers oberoende finansiering genom kampanjen Dubbelvinsten. Med dubbelvinsten vill vi lyfta betydelsen av en fortsatt framgångsrik lotteriverksamhet med civilsamhället som förmånstagare, där både konsumenten och samhället får en chans. I dag ges 2 miljarder i överskott från lotterier varje år.

– Lotterier med samhällsnytta i fokus riskerar bli förlorare på den framtida spelmarknaden. Med dagens lotterimodell får både konsumenten och samhället en chans, men utan skattefrihet och möjlighet att utveckla digitala produkter riskerar samhället att förlora när spelmarknaden nu omregleras, säger Simon Holmesson politisk sekreterare IOGT-NTO och projektledare för Dubbelvinsten.

Den utredning om spelmarknaden som nyligen presenterades föreslår en fortsatt skattefrihet och ensamrätt för ideella organisationer för lotteri och bingo, men det är fortfarande oklart hur en sådan skattefrihet tas emot av EU. Det innebär en stor osäkerhet fram till det att EU-kommissionen godkänner förslaget.

Skriv under här: dubbelvinsten.nu

Av: , 2017-05-09

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00