Förbundsstyrelsens majmöte, FS #5

Förbundsstyrelsen samlades den här gången i Södertälje, tillsammans med förbundsstyrelserna för de andra tre förbunden i IOGT-NTO-Rörelsen (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Ungdomens Nykterhetsförbund och Junis – IOGT-NTO:s Juniorförbund).

IOGT-NTO:s Förbundsstyrelse
IOGT-NTO:s Förbundsstyrelse

Tillsammans hade vi pass om vår gemensamma verksamhet, det vill säga om insamling och om vårt internationella arbete. Givetvis fikade och åt vi tillsammans också.

Förbundsstyrelsen besökte också verksamheten i föreningen 0045 Torekälla för att se ett gott exempel på föreningsverksamhet som verkligen gör skillnad. Dessutom hade vi på söndagen besök av forskaren Susanna Alexius, som utmanade föreställningar om hur vi egentligen använder mål som styrmedel i organisationen.

Besök av Accents chefredaktör
På fredagskvällen inledde vi mötet med att få besök av Accents chefredaktör Ulrica Ambjörn. Det var första tillfället hon träffade den samlade förbundsstyrelsen sedan hon anställdes under hösten 2015. Ulrica berättade om sina tankar kring Accents roll och vi samtalade och ställde frågor till varandra. Det dokument som beskriver och styr Accents uppdrag antogs 2007, så under hösten kommer Accent-styrelsen och Förbundsstyrelsen att arbeta fram och anta en uppdaterad tidningspolicy.

Förvaltning
Förbundsstyrelsen fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Denna kommer att läggas fram till Kongressen 2017 för godkännande. Överskottet för året landade på 2 044 872kr och vårt egna kapital som balanseras i ny räkning är 29 256 350kr.

I år flyter verksamheten på bra och prognosen både för verksamhet och ekonomi ser hittills god ut. Det största orosmolnet är värvningen, där vi på alla nivåer i organisationen måste göra vårt bästa för att fler ska få chansen att vara medlemmar.

Vi beslutade även att se över hur stadgarna är formulerade gällande föreningars årsmöten, med inriktningen att årsmötet ska bli högsta beslutande organ även på föreningsnivå.

Distriktsårsmöten
Förbundsstyrelsen fanns representerade på 22 av 23 årsmöten, det 23:e fick besök av vår generalsekreterare. Utifrån dessa har FS skickat in rapporter som sammanställts och vi ägnade lite tid åt att diskutera resultaten. På många platser sker mycket god verksamhet. Däremot behöver distrikten arbeta mycket för att årsmötena ska bli mer inkluderande, tillgängliga och på bättre sätt spegla både vår organisation och samhället runtomkring. Detta måste vara en naturlig del i arbetet med Vårt IOGT-NTO, där ännu fler får möjlighet att delta i våra demokratiska organ och den demokratiska folkfest ett årsmöte kan och förtjänar att vara.

Smått och gott
IOGT-NTO är medlemmar i SLAN, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, och vi har gjort medskick till deras arbete om vad vi vill se att SLAN har för roll i framtiden. De är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle, något vi uppmuntrar och vill fortsätta vara en del av.

Förbundsstyrelsen fattade beslut om att verka för att avveckla Sober förlag, då en omfattande utredning om denna verksamhet har gjorts. IOGT-NTO har idag inte samma behov av att ha ett eget förlag att det väger upp resurserna (ekonomiska och personalmässiga) som detta kräver. Förlaget ska likvideras eller säljas, så finns det hugade spekulanter där ute kan ni höra av er till generalsekreterare Peter Moilanen!

Vi beslutade också att IOGT-NTO ska ansöka om att få konsultativ status inom ECOSOC, det av FN:s huvudorgan som bland annat sköter kontakten med civilsamhället.

Nästa möte hålls i september i kongressorten Karlstad, då tillsammans med representanter för landets distriktsstyrelser.

Förbundsstyrelsen genom sekreterare Josefine Larsson

 

Av: Samuel Somo, 2016-06-07

Kommentarer

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00