Höstens stora värvarkampanj ”Fika för alla”– en succé

IOGT-NTO:s värvarkampanj i september ”Fika för alla”, har bidragit till att IOGT-NTO värvat 273 nya medlemmar under samma månad.

Under kampanjperioden har många föreningar runt om i landet bjudit allmänheten på fika och berättat om IOGT-NTO:s arbete och varför det är viktigt med nyktra mötesplatser.

”Vi är mycket glada och stolta över det engagemang och intresse som våra föreningar uppvisat under kampanjperioden vilket resulterat i många givande samtal med människor runt om i landet”, säger Dennis Greve, biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO.

Kampanjen är en del av IOGT-NTO:s varumärkesarbete och riktar sig till en bred allmänhet och såväl nya som ”gamla” medlemmar. Syftet är att öka kännedomen om vad IOGT-NTO gör och få fler människor att söka sig till dess verksamheter.

”Ryktet om att IOGT-NTO:s medlemmar sitter och fikar, stämmer ju i den delen att vi fikar i vår verksamhet och vi vill genom kampanjen dela med oss av vår nyktra gemenskap och vår breda verksamhet”, avslutar Dennis Greve.

Jämfört med hur många som var ute och värvade under IOGT-NTO:s förra ”Fika för alla”- kampanj var de färre denna gång. Men IOGT-NTO ser insatsen som lyckad sett till snittresultatet per värvare och hur stor andel av de man pratat med som blivit medlemmar.

Av: Samuel Somo, 2016-10-07

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00