Information angående stämning av IOGT-NTO

Det finns stora branschproblem inom telemarketing och det har även Miljonlotteriet brottats med. Varken IOGT-NTO eller Miljonlotteriet tjänar på att göra människor besvikna, arga eller känna sig lurade utan vi har ett egenvärde att åtgärda problem som dyker upp så snabbt och effektivt som möjligt.

Det är sant att Konsumentverket fått in anmälningar mot Miljonlotteriet och att flera av dessa rör ärenden som behövts åtgärdas. Vi vill däremot göra det tydligt att vi inte delar Konsumentverkets bild att inget gjorts för att rätta till de brister som det handlar om.

Miljonlotteriet skickade den 24 augusti i år ett yttrande till Konsumentverket med åtgärder som vidtagits utifrån de anmälningar som nu lyfts. I anslutning till det yttrandet, men även vid andra tillfällen har avtal med hela telemarketingbolag sagts upp och enskilda säljare som inte säljer på ett etiskt sätt har fått sluta arbeta med Miljonlotteriet.

Två bolag har sagts upp sedan 2016 och sedan i somras har Miljonlotteriet plockat bort 8-10 enskilda säljare. Sedan 2016 har det även förts in i avtalen med telemarketingbolagen att viten kan avkrävas om de inte sköter försäljningen på ett korrekt sätt.

Bland annat ska säljaren aldrig i samtal:
– Garantera vinst
– Framställa den som rings upp som utvald
– Påstå att samtalet är resultatet av en dragning

Samtal som det som nu finns att läsa om i media är exempel på när säljare inte agerat som de ska. Vi reagerade på det här samtalet direkt när vi fick information om det tidigare i år och det resulterade i att den berörda säljaren inte längre fick arbeta för Miljonlotteriet samt att kundens prenumeration avslutades.

För oss och Miljonlotteriet är det fundamentalt att alla samtal går till på det sätt vi avtalat och därför agerar vi alltid om vi får veta att det inte följs. Som den folkrörelse vi är och som en del av civilsamhället så är det grundläggande för IOGT-NTO att all vår verksamhet, även den på uppdrag av Miljonlotteriet, sköts på ett korrekt sätt.

Telemarketingbranschen har en hel del utmaningar och vi vill alltid åtgärda de problem som uppstår där vi är ansvariga. Oetisk telefonförsäljning är inte, och kommer aldrig vara, förenligt med vår värdegrund.

Länkar och bilagor
Yttrande Miljonlotteriet (pdf)

Av: Karin Berg, 2017-12-05

Kommentarer

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00