Kan du skriva alfabetet snabbare än en 8-åring?

ABC-utmaningen är en kampanj som drivs av IOGT-NTO-rörelsen för att uppmärksamma situationen för de barn som bor på barer runt om i Östafrika.

ABC-utmaning omslagsbild FB

Att brygga och sälja alkohol i hemmet är ett snabbt och relativt enkelt sätt att tjäna pengar på för många kvinnor i Östafrika, pengar som ska räcka till mat på bordet och barnens skolgång. Men den plats som borde vara den tryggaste av alla, hemmet, förvandlas till en bar där byns män samlas under dagar, kvällar och nätter för att dricka och umgås. Kvinnan utsätts ofta för våld och sexuella övergrepp av kunderna, som hotar med att gå till en annan bar om hon protesterar. Eftersom hemmet ofta är väldigt litet blir barnen vittnen till allt som sker.

IOGT-NTO är en del av IOGT-NTO-rörelsen och vi arbetar för att möjliggöra en annan försörjning för barnens mammor. Det kan exempelvis handla om att sälja grönsaker på marknaden eller starta ett tvätteri. Kvinnorna tjänar inte alltid mer pengar men livet blir garanterat lättare för både dem och barnen. För att inte problemet bara ska förflyttas till en annan familj jobbar vi med hela byn för att skapa långsiktig förändring. Det kan exempelvis innebära att vi bildar grupper med kvinnor, män, barn och unga som alla får ge sin bild av vilka problem alkohol och andra droger skapar och hur de anser att problemen kan lösas. Gemensamma lösningar och regler arbetas sedan fram.

Förresten, kan du skriva alfabetet snabbare än en 8-åring?

Av: Samuel Somo, 2016-05-02

Kommentarer

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00