Rapport: Folkrörelsena, Staten och Internetcasinon

IOGT-NTO har gemensamt med trettio andra organisationer finansierat en översikt av spelmarknadens betydelse för civilsamhället.

Rapporten är framtagen för att vara ett underlag i diskussionerna inför en kommande omreglering av spelmarknaden.

Utredarna drar i rapporten viktiga slutsatser om att lotterier har en betydande del i den oberoende finansieringen till civilsamhället och att förutsättningarna behöver utvidgas för att inte denna finansiering ska minska över tid.

Läs och ladda ner rapporten här

Av: Samuel Somo, 2016-06-27

Kommentarer

  • IOGT-NTO på Facebook

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00