Resurser avgörande för fortsatt minskad alkoholsmuggling

Igår presenterade CAN de preliminära siffrorna för alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Smugglingen av alkohol har de senaste tio åren sjunkit med 45 procent. Samtidigt kommer nya siffror från Region Skåne som visar att ungdomar dricker allt mindre alkohol.

– Att smugglingen nästan halverats på tio år är ett kvitto på det gedigna jobb som tull och polis gör varje dag. För att det arbetet ska fortsätta krävs resurser och bra befogenheter. Den kartläggning som just nu genomförs av bland andra tullverket, skatteverket och polisen för att förbättra deras samverkan kring smugglingen är ett bra steg på vägen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.Johnny Mostacero

I dagarna presenterade Region Skåne resultatet av en folkhälosenkät genomförd bland regionens 6- och 9-klassare samt årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten visar att i Skåneregionen har alkoholkonsumtionen bland barn och unga minskat.

– Att barn och unga inte ska dricka alkohol är en självklarhet. När vi ser att smugglingen minskar och att alkoholkonsumtionen bland unga fortsätter att sjunka är det positiva nyheter. Den utvecklingen måste fortsätta och då behöver tullen tillräckliga befogenheter för att stoppa smuggelsprit vid gränsen och polisen behöver resurser för att kunna prioritera att komma åt langare, säger Johnny Mostacero.

Av: Samuel Somo, 2016-06-03

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00