Samarbete med AktieAnsvar

Sedan tidigare har IOGT-NTO har ett samarbete med fondbolaget AktieAnsvar.

Om AktieAnsvar

AktieAnsvar är av Sveriges äldsta fondbolag och startades redan år 1965 av Frikyrko- och Nykterhets¬rörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Aktie-Ansvar är ett traditionsrikt fondbolag som sätter stort värde på att efterleva etiska placeringsregler – de investerar inte i bolag vars verksamhet härrör till vapen, tobak, distribution av pornografi eller alkohol. Förutom aktiva val att välja bort denna typ av bolag har de tillämpat de sex UNPRI-principerna.

Aktie-Ansvar har 13 fonder, där utbudet består av aktie-, ränte- och hedgefonder, alternativa strategier samt en global mixfond – där aktiv förvaltning är ledordet.

Aktie-Ansvar stöttar IOGT-NTO i arbetet mot drogmissbruk.

Av: Karin Berg, 2016-12-19

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00