SHIFT – ledarskapsprogram för framtidens IOGT-NTO

IOGT-NTO agerar i en värld som ständigt förändras. Vi är en organisation som ständigt förändras. Nya medlemmar kommer till, nya ledare tar ansvar för organisationens utveckling och skapar tillsammans nya verksamheter.

Shift - Samhället. Organisationen. Individen. Sverige. IOGT-NTO. Du.

SHIFT
– ledarskapsprogram för framtidens IOGT-NTO

 

Nu startar IOGT-NTO och Tollare folkhögskola en ny omgång av ledarskapsprogrammet SHIFT. IOGT-NTO agerar i en värld som ständigt förändras. Vi är en organisation som ständigt förändras. Nya medlemmar kommer till, nya ledare tar ansvar för organisationens utveckling och skapar tillsammans nya verksamheter.

Man kan argumentera för att vi står inför ett skifte. Samhället byggs om. Nya villkor påverkar framtidens folkrörelser. Finns det ens plats för en folkrörelse i framtiden? Ideellas krav på organisationer skiftar. Allt detta gör att det just nu är en spännande tid att vara medlem i IOGT-NTO. En tid som högst troligt ställer nya krav på de ledare som utvecklar organisationen de närmsta fem, tio och tjugo åren. Vi tror att du vill vara med och bidra till framtidens IOGT-NTO.

 

Vad:
Under ett år, under tre helger kommer kursdeltagarna tillsammans få utforska samhället, organisationen och individen. Detta gör vi genom att möta forskare som utmanar oss i våra föreställningar, ledare inom IOGT-NTO som bidrar med erfarenhet samt genom att vi speglar oss i andra ideella organisationer för att öka förståelsen om oss själva och hur vi skulle kunna vara. Mellan träffarna får deltagarna spaningsuppgifter och diskuterar löpande sin egen och IOGT-NTO:s utveckling.

Utbildningen riktar sig till ideella ledare inom IOGT-NTO.

Urval av föreläsare:

  • Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  • Filip Wikström, forskar om civilsamhället
  • Forskare
  • Representanter från andra organisationer

 

Träffar:
23-25 oktober 2015, Tollare folkhögskola – Samhället: Ideell sektor, organisationen i ett sammanhang

22-24 januari 2016, Tollare folkhögskola – Organisationen: hur funkar organisationer och hur funkar IOGT-NTO?

15-17 april 2016, Wendelsbergs folkhögskola – Individen – det personliga ledarskapet och drivkrafter

Gemensamt för träffarna är att vi startar med middag kl 17.00 på fredagarna och avslutar med fika kl 15.00 på söndagarna. Det är viktigt att du kan medverka på samtliga tre helger och kan delta i diskussionen mellan träffarna.

Förbundet står för alla kostnader runt utbildningen, önskar du enkelrum betalar du för detta, 450 kr/natt.

 

Ansökan:
Du ansöker om att få gå utbildningen senast den 6 september genom att klicka på nedanstående länk och fylla i. IOGT-NTO kommer att utifrån ansökan ta ställning till vilka som kommer att få möjlighet att gå utbildningen.

Du kommer få besked om du kommit med senast den 18 september.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKNINGSFORMULÄRET

 

Frågor:
Har du frågor gällande programmet och kurstillfällena, hör av dig till Helena Bergkvist, 08-672 60 18 eller helena.bergkvist@iogt.se

 

Kursledning:
Jenny Nordfält, Tollare folkhögskola
Helena Bergkvist, IOGT-NTO

Av: Henry Cohen, 2013-05-23

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00