IOGT-NTO:s engagemang

IOGT-NTO driver folkhögskolor samt ingår i nätverk av olika slag. Här kan du läsa mer om hur vi samverkar och samarbetar med andra.

Folkbildning

IOGT-NTO engagemang är brett, bland annat äger och driver vi två folkhögskolor: Wendelsbergs folkhögskola och Tollare folkhögskola. Deras kurser och utbildningar bedrivs i nära samarbete med IOGT-NTO-rörelsen. Läs mer på respektive folkhögskolas hemsida.  Läs gärna mer om folkbildning i stycket om NBV nedan.

Du kan läsa mer om våra folkhögskolor i foldern IOGT-NTO:s Folkhögskolor (pdf). Våra föreningar och distrikt kan beställa foldern i tryck från vår webshop.

Behandling och stöd

På IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm bedriver vi rehabiliteringsarbete för personer med missbruksproblem.

IOGT-NTO erbjuder även Alkoholrådgivning via telefon eller mejl.  Personer med missbruk eller anhöriga kan få råd och stöd för att komma vidare. Numret är 020 80 80 80. Det fungerar också att mejla rådgivningen på alkoholradgivningen@iogt.se.

Lotterier

IOGT-NTO finansierar den ideella verksamheten främst genom intäkter från våra lotterier som administreras genom Miljonlotteriet.

Fastigheter

IOGT-NTO Fastigheter AB (Infab) deläger tillsammans med distrikt och föreningar ett antal fastigheter.

I samarbete med andra:

Nyhetsbyrå

IOGT-NTO driver i samarbete med Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, A Non smoking Generation och Frilansgruppen Rasp nyhetsbyrån Drugnews som förser media med nyheter kring alkohol- och narkotikafrågor.

Fonder

IOGT-NTO är en av samarbetspartnerna till GodFond, vilket innebär att man som sparare i GodFond kan välja att stötta IOGT-NTO. GodFond är ett fondbolag, där privatpersoner, föreningar och organisationer kan spara i fonder.

Fastigheter

Våra Gårdar är serviceorganisationen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler och har kompetens när det gäller utveckling av samlingslokaler, bio, konst, och kulturfrågor.

Folkbildning

NBV är Sveriges äldsta studieförbund och är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet. NBV har ett 20-tal medlemsorganisationer varav vår organisation är en av dem. Vi är huvudmän och är med och tar beslut om NBVs långsiktiga arbete. NBV har en stark koppling till sina medlemsorganisationer och har därifrån de grundläggande idéerna om nykterhet, demokrati och bildning

Internationellt

IOGT-NTO är engagerade i ett antal nätverk och organisationer kring nykterhet och alkohol- och narkotikafrågor. Några exempel: IOGT InternationalICSW, NGRNordanGAPA, Eurocare och WFAD.

Andra nätverk där IOGT-NTO ingår

Ideell Arena främjar kunskapsutveckling genom att bland annat utgöra en mötesplats för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor och forskare kring civilsamhällesfrågor.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättras förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

CAN – Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör de genom att bland annat publicera nationella rapporter och undersökningar.

SLAN – Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor – är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.

KSAN är ett samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00