En ny regering för en fortsatt framgångsrik alkoholpolitik

IOGT-NTO gratulerar nya regeringen och folkhälsoministern Gabriel Wikström och utgår ifrån att de kommande fyra årens alkoholpolitik fortsätter stärka Sverige som en förebild inom den globala folkhälsopolitiken.

Gabriel_Wikström-620x430singlebig

— Vi hade hoppats att regeringsförklaringen skulle ta upp exempel på hur alkoholpolitiken kan stärkas, men vi ser fram emot ett bra samarbete, särskilt med en tidigare Vit jul-ambassadör som nu axlar ansvaret för folkhälsofrågorna, säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.

Tre exempel på alkoholpolitiska åtgärder som IOGT-NTO vill se på agendan de kommande fyra åren är:

  1. En verkningsfull proposition som säkerställer Systembolagets ställning utifrån den nyligen genomförda utredningen, SOU 2014:58, Privat införsel av alkoholdrycker.
  2. Reglera alkoholskatten på samma sätt som tobaksskatten genom återkommande, årliga höjningar.
  3. Skärpa lagstiftningen och ge uppdrag till berörda myndigheter att vara proaktiva i sin tillsyn av marknadsföringen av alkohol.
Av: Johnny Foglander, 2014-10-03

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00