Från Sverige till Sri Lanka – #viminns tsunami-katastrofen

Insatserna som skedde efter tsunamin, både i form av nödhjälp och återuppbyggnadsarbetet var gigantiskt. Många frågor kring rättvisa och långsiktighet lyftes. IOGT-NTO-rörelsen har besökt de drabbade områdena tio år senare för att få svar och samtidigt följa upp de stora insatser som gjor-des i Sri Lanka.

IOGT-NTO-rörelsen har arbetat i Sri Lanka i över 40 år och hade, vid tiden för tsunamin, en av de största biståndsorganisationerna på plats i landet. Mot bakgrund av vår långa erfarenhet och de stora kontaktnät vi hade på plats fick vi ett stort ansvar för katastrofinsatser och återuppbyggnad.

Sara Heine som är ansvarig för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet arbetade både under och efter tsunamin med koordinering av insatserna.

-De första veckorna efter tsunamin kunde vi bland annat dela ut 40 000 nödhjälpspaket och 80 000 drabbade fick på olika sätt stöd, säger Sara Heine. Vattenreningsanläggningar från Sverige och Norge sattes upp i flera områden och gav runt 50 000 människor rent dricksvatten varje dygn. En stor del av den utrustning och nödhjälp som inte redan fanns på plats i Sri Lanka tog vi ner med hjälp av de tomma charterplan som användes för att hämta hem svenska turister.

Sara Heine har nu varit tillbaka i Sri Lanka och träffat några av de människor som drabbades.

– Jag minns mycket från tiden för tsunamin. Hur snabbt en katastrof av den omfattningen kan slå sönder livet för så många familjer och vad det innebär både i det akuta skedet och på lång sikt. Det var en stark upplevelse att nu få komma tillbaka efter tio år och se hur tsunamin på olika sätt påver-kat landet och människorna.

Tsunamin innebar, som andra liknande naturkatastrofer, en rad utmaningar – både väntade och sådana som är svåra att förutse. I arbetet med återuppbyggnaden krävdes att hänsyn togs till nya politiska beslut och rättvisefrågor, både för de drabbade och för andra utsatta grupper. I både Sri Lanka och Aceh pågick vid tiden för tsunamin inbördeskrig och flodvågskatastrofen blev på olika sätt en bricka i konflikternas spel – med olika utgång.

Information och material, både från insatserna 2004 och uppföljningen i år finns att tillgå. Det vi kan erbjuda är:

– Tillgång till material från vår uppföljningsresa till Sri Lanka gjord hösten 2014

– Tillgång till filmen från uppföljning strax efter tsunamin 2005

– Material och underlag om de insatser IOGT-NTO-rörelsen gjorde, både i form av nödhjälp dagarna efter katastrofen och vad som skedde senare

– Intervjuer med de svenskar som arbetade med insatserna, men även intervjuer i form av text och film med de drabbade tio år efter katastrofen

Vi har även startat hashtagen #viminns för alla dem som vill berätta vad de kände, var med om eller hjälpte till med i samband med tsunamin.

Kontakt:

Sara Heine, Bitr Generalsekreterare IOGT-NTO, ansvarig IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete: 073-3838357
IOGT-NTO:s presstelefon: 073-461 8328

Av: Samuel Somo, 2014-12-26

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00