IOGT-NTO: Svenska alkoholindustrin drar felaktiga slutsatser

Trots att mätningar år efter år visar att alkoholkonsumtionen minskar, i synnerhet på införsel och smuggling av alkohol, påstår Sveriges Bryggerier att svensk alkoholskatt borde sänkas, för att minska konsumtionen. Ännu en gång är de motbevisade.

Argumentet om att smugglingen ökar i samband med höjd alkoholskatt är en grov felbedömning visar de senaste siffrorna. Faktum är att andelen resandeinförsel och smuggling är har sjunkit med 35 % de senaste tio åren.

– Alkoholindustrins tomma argument om att smugglingen kopplas samman med höjd alkoholskatt visar sig återigen vara felaktiga, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO.

De senaste åren har regeringen aktivt satsat på att succesivt öka alkoholskatten och resultaten talar sitt tydliga språk. Den registrerade konsumtionen, det vill säga den som inhandlas via Systembolaget och på restauranger ligger kvar på en stabil nivå, samtidigt som totalkonsumtionen minskar.

– Regeringens agerande med fortsatt höjd alkoholskatt och värnar tydligt folkhälsan och leder till en sänkt totalkonsumtion. Det finns god anledning för regeringen att fortsätta arbeta med en höjd alkoholskatt i budgeten för 2018, fortsätter Mostacero.

Kontakt
Laura Luna
pressekreterare IOGT-NTO
Tel: 0734-618 328

Johnny Mostacero
förbundsordförande IOGT-NTO
Tel: 0733-72 62 14

Av: Samuel Somo, 2017-03-17

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00