Nu kan näthandeln med alkohol stoppas

Sverige kan införa hårdare lagar som stoppar näthandeln med alkohol. Det är IOGT-NTO:s tolkning av en dom som kom idag från EU-domstolen. Den svenska regeringen har tidigare gått ut och sagt att de inväntar den här domen innan de agerar mot näthandeln med alkohol. Målet handlar om att Finland stoppat en estländsk aktör från att sälja alkohol över nätet till finländare. EU-domstolen ger Finland rätt och skriver bland annat att ”människors hälsa och liv ges högsta prioritet bland de värden och intressen som skyddas genom fördraget”. 

—Med den här domen har regeringen fått klartecken att gå vidare och agera för att stoppa näthandeln med alkohol och stå upp för en restriktiv alkoholpolitik. Det är särskilt viktigt när flera av näthandelsaktörerna uttryckligen sagt att de vill underminera den svenska alkoholpolitiken. Ett första steg är att införa det redan liggande förslaget om ett främjandeförbud, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

I en debattartikel i Dagens Samhälle idag kritiserar IOGT-NTO regeringen för att vara passiva i alkoholpolitiken. I den skrivs bland annat:

”När regeringen inte agerar är den faktiska effekten att de monterar ner en politik som räddat liv och som gjort Sverige till ett internationellt föredöme. Skattehöjningar på alkohol släpar efter, alkoholreklamen ökar till nya rekordnivåer och de aktörer som säljer alkohol på nätet blir allt fler och aggressivare.”

— En fungerande alkoholpolitik måste vara proaktiv. Tyvärr har Sverige allt för ofta varit sena på bollen när nya problem har uppstått. Nu är det dags att regeringen kavlar upp ärmarna och visar vilken politik de vill stå för, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

EU-domstolens domslut finns här: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=171385&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=alko&doclang=SV&cid=636042#ctx1

Av: Johnny Foglander, 2015-11-12

Kommentarer

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00