Forskningsrapport

Alkohol och cancer är temat på den årliga forskningsrapporten som ges ut i samarbete med IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring missbruk, riskbruk och beroende (CERA).

Skärmklipp 21

Trots en stark hälsotrend är svenskarna de invånare inom EU som har lägst kunskaper och medvetenhet om kopplingen mellan alkohol och cancer. Med tanke på att alkohol är den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt enligt WHO, vill vi ändra på det. Därför hoppas vi att den här rapporten kan bidra till ett kunskapslyft, en ökad medvetenhet och ett större intresse i frågan både inom sjukvården och i samhället i stort.

Nedan kan en finna alla rapporter, samt studiehandledning för den som önskar använda materialet i en studiecirkel. Rapporterna är utgivna av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Forum Ansvar.

Rapport 2016/2017
Tema: Alkohol och cancer
Alkoholrapport 2016-2017 Svenska
Alkohol och cancerrapport 2016_ENG
Appendix to Alcohol and Society 2016_Methods used for estimating alcohol-related cancers in Sweden
Studieplan alkohol och cancer 2016

Rapport 2015/2016
Tema: Alkoholens skador i andra hand
Alkoholrapport 2015-2016 Svenska
Alkoholrapport 2015-2016 Engelska
Studieplan_NBV_Alkoholen_och_Samhallet_2015

Rapport 2014
Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion
Alkoholrapport 2014 Svenska
Alkoholrapport 2014 ENG
Studiehandledning för rapport 2014

Rapport 2013
Tema: Unga och alkohol
Alkoholrapport 2013 Svenska
Alkoholrapport 2013 ENG
Studiehandledning för alkoholrapport 2013

För frågor och funderingar kan du maila info@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00