Företag

När du och ditt företag samarbetar med IOGT-NTO bidrar ni en nyktrare och tryggare värld, där människors hälsa och välmående står i centrum. Ni tar ansvar, inte bara för de egna medarbetarna utan för den värld vi lever i. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Bli långsiktig företagspartner

Om ditt företag vill ta ett aktivt samhällsansvar och ingå långsiktigt partnerskap med IOGT-NTO så utformar vi samarbetet tillsammans. Vi tror på att identifiera gemensamma mål, inspirera och berika varandra, och utveckla en verksamhet som leder till verklig förändring både för individen och på samhällsnivå.

Kontakta Natasha Jevtic Esbjörnson, insamlingsansvarig, för att diskutera partnerskap: natasha.esbjornson@iogt.se.

Bli företagsvän

Som företagsvän stödjer du och ditt företag hela IOGT-NTO:s arbete under ett år: bland annat vår sociala verksamhet, vårt alkoholpolitiska arbete och vårt internationella arbete. Vi använder pengarna där de bäst behövs.

Som företagsvän får du exponering på vår hemsida och i medlemstidningen Accent. Du får ett tackdiplom och en e-postsignatur där det står att du är IOGT-NTO:s företagsvän. Du får också en helårsprenumeration på medlemstidningen Accent.

Stort tack för din gåva!

<Plats för formulär>

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00