Bli företagspartner

Ett företagssamarbete med oss kan se ut på olika sätt. Det finns inget färdigt koncept utan vi skräddarsyr samarbetet tillsammans och skapar en win-win situation för bägge parter.

IOGT-NTO:s företagspartner:

  • Stärker människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa – i Sverige och i världen.
  • Bidrar till arbetet för en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga.
  • Tar ansvar för samhället de verkar i, vilket skapar stolthet hos medarbetare och kunder.

IOGT-NTO:s arbete pågår varje dag, världen över, och vi gör konkret skillnad i människors liv. Hör av dig för att få veta mer.

Kontakta:

Natasha Jevtic Esbjörnson
Insamlingsansvarig
0733-726222
natasha.esbjornson@iogt.se.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00