Vår företagspolicy

IOGT-NTO arbetar dagligen för en hållbar utveckling, och det gör också allt fler företag. Många företag har insett vikten av att ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön, ekonomin och andra människors hälsa och välfärd. De är medvetna och ansvarsfulla företag som vill göra skillnad, och de är precis de samarbetspartners som IOGT-NTO söker. Kanske ingår just du och ditt företag i ett av våra framtida företagssamarbeten?

Våra samarbeten ska:

  • stärka långsiktiga relationer med seriösa företag
  • vara till nytta för alla deltagande parter
  • grunda sig på skriftliga avtal
  • genomsyras av ärlighet och öppenhet

Samarbeten ska inte:

  • gynna ändamål som är etiskt tveksamma på grund av bristande hänsyn till exempelvis miljö och sociala eller mänskliga rättigheter
  • gynna ändamål som strider mot IOGT-NTO:s värderingar och grundsatser
  • stödja partipolitiska eller religiösa organisationer
  • stödja enskilda individer

IOGT-NTO:s företagspolicy är fastställd av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 2011-09-23.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00