Styrelseutbildning

Nu kan du som sitter i en styrelse för en ideell förening gå en styrelseutbildning

NU kan du gå en styrelseutbildning för föreningsaktiva från olika organisationer. Under utbildningen får du som deltagare kunskaper som du har nytta av i ditt styrelseuppdrag. Vi kommer at utgå från praktiska exempel och du kommer att få ta del av andras erfarenheter och utmanas i ditt uppdrag.

Det blir en helg fylld av inspiration, kunskap och goda exempel för att stärka dig i ditt styrelseuppdrag!

Med stor fördel är ni fler från samma styrelse som deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar att omsätta kunskaperna hemma. Du kan också komma som ensam representant från din styrelse.
Kursmoment:
• Styrelsens roll och ansvar i ideell förening
• Att bygga bästa laget, -ledarskap & gruppdynamik
• Strategiskt styrelsearbete, att tänka smart och långsiktigt.
• Att driva en medlemsrörelse, – interndemokrati och organisering.
• En organisation för alla? Normkritik & inkludering i praktiken.
• En styrelse med olika uppdrag, hur organiserar styrelsen sitt arbete?

Tidpunkt: samma kurs ges vid 2 tillfällen under 2017. Välj mellan den 16-17/9 och 25-26/11.

Plats: På Tollare folkhögskola, Saltsjö-boo

Kostnad: 600 kr/person.(subventionerat pris för medlemmar i IOGT-NTO) Priset inkluderar resa, kost och logi både lördag och söndag, kurslitteratur samt även en kvällsaktivitet på lördag kväll.

Anmälan:
Anmäl dig via länkarna nedan om du sitter i en styrelse för IOGT-NTO:
Anmälningslänk september (16-17/9)
Anmälningslänk november (25-26/11)
(Sitter du inte i en styrelse för IOGT-NTO kan du anmäla dig via Tollares hemsida)

Frågor: Kontakta sofia.zackrisson@tollare.org

Läs mer om kursmomenten:
Styrelsens roll och ansvar i ideell förening
Hur ser regelverket ut för styrelser i ideella föreningar ut? Vi reder ut vilket formellt ansvar en styrelse har. I det här kursmomentet kommer vi också att titta på styrelserollen i organisationen. Beroende på vilken förening det gäller kan det se väldigt olika ut. Vi ger er verktyg att kunna analysera er egen förening och hitta en strategi för hur er styrelse kan hitta rätt roll i organisationen. Vi tittar också på föreningens funktion och relation till övriga aktörer i samhället.
Att bygga bästa laget, -ledarskap & gruppdynamik
Ideellt engagemang är helt beroende av människors vilja och motivation att lägga tid och engagemang i sitt uppdrag. Det finns många fällor att trampa i såväl som många beprövade verktyg för att lyckas. Under det här kursmomentet får du kunskap i grupprocessens olika faser och hur er styrelse kan omsätta den teorin till att få bästa laget.

Strategiskt styrelsearbete, att tänka smart och långsiktigt.
Vi ger er verktyg för att mer framgångsrikt planera, genomföra och följa upp er verksamhet. Genom SMARTA mål och strategisk utveckling av kärnverksamheten i föreningen kan ni leda organisationen istället för att fastna i mönster. Vi går igenom verktyg för hur ni kan utvärdera er egen måluppfyllelse och hitta rätt insatser för att leda organisationen dit ni ska.

Att driva en medlemsrörelse, – interndemokrati och organisering.
Vad innebär det egentligen att vara en medlemsrörelse och hur pass levande är begrepp som demokrati i vår organisation? Vi tittar på folkrörelse-Sverige, vilka förändringar och företeelser som har påverkat det civila samhället och vilket sammanhang vi har att förhålla oss till idag. Vi ger också verktyg för att analysera din organisations utmaningar kopplat till demokrati och organisering.

En organisation för alla? Normkritik & inkludering i praktiken.
Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete kräver aktiva insatser och kunskap. Under det här kursmomentet kommer deltagarna att ges kunskap i normkritik och inkludering, framgångsrika exempel från andra organisationer, verktyg att analysera den egna organisationen samt metoder för att komma vidare med likabehandlingsarbetet.

En styrelse med olika uppdrag, hur organiserar styrelsen sitt arbete?
Under det här kursmomentet kommer vi att titta på vilka olika sätt det går att organisera styrelsearbetet på och hållbart engagemang. Vilka olika roller finns det i en styrelse och hur kan ni planera er tid och era roller på bästa sätt? Vilka förväntningar är rimliga att ställa på varandra och hur går det att strukturera och effektivisera styrelsearbetet?

Tollare folkhögskola driver Centrum för ideellt ledarskap. Ett kunskapscenter och en mötesplats för civilsamhället med syfte att stärka ideella ledare och lokal organisationen.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00