EU

EU-Parlamentet uppmanar Kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi

EU-flagga

Den förra alkoholstrategin var menad att gälla mellan 2006-2012, men när den löpte ut så valde Kommissionen att inte ta fram en ny alkoholstrategi. Istället har Kommissionen hävdat att den förra alkoholstrategin fortfarande är giltig. Detta har väckt många reaktioner från olika håll, både från politiker, medlemsländer samt från intressegrupper, …

Av: Samuel Somo, 2015-04-29

IOGT-NTO lämnar EAHF

EU-flagga

IOGT-NTO beslutade sig nyligen för att lämna European Alcohol and Health Forum, EAHF. Forumet skapades med syftet att skapa en dialog kring alkoholfrågor på EU-nivå och vara ett stöd i att implementera den alkoholstrategi som EU-kommissionen tog fram 2006. Att flera organisationer nu lämnar EAHF är en följd av att forumet allt mer utvecklats till en plattform med fokus på CSR-insatser från alkoholindustrin istället för att fokusera på evidensbaserade metoder för att faktiskt minska och begränsa de alkoholrelaterade skadorna.

Av: Henry Cohen, 2013-11-07

Sverige efterlyser ny alkoholstrategi

Vid EU:s rådsmöte i Bryssel den 6-7 december deltog statsråden Hillevi Engström, Maria Larsson, Nyamko Sabuni och Göran Hägglund. Vid rådsmötet tog Sverige, tillsammans med flera andra medlemsländer, upp behovet av en ny uppdaterad alkoholstrategi.

Av: Henry Cohen, 2012-12-10

Så kan Europa nyktra till

EU-flagga

Europa har världens högsta alkoholkonsumtion. Det leder årligen till minst 120 000 för tidiga dödsfall och 156 miljarder euro i vård- och samhällskostnader i EU, skriver Drugnews.

Av: Henry Cohen, 2012-10-25

Alkoholbranschens åtstramade marknadsföringsregler ifrågasätts

Åtta av Europas största alkoholtillverkare har enats om nya ansvarsfulla regler för att stärka självregleringen på marknadsföringsområdet. Kritiker menar dock att det istället behövs skärpta EU-regler för att skydda ungdomar.

Av: Henry Cohen, 2012-04-19

EU-nej till momsundantag

EU-kommissionen är inte beredda att göra några undantag för att svenska föreningar ska slippa att betala moms.

Av: Henry Cohen, 2011-12-07

Barroso hyllar bryggarna

EU-kommissionens ordförande Jose-Manuel Barroso hyllade alkoholindustrins självreglering av ansvarsfull reklam vid ett möte med krisdrabbade europeiska bryggeribranschen i veckan, skriver Drugnews.

Av: Henry Cohen, 2011-11-26

Tullen stoppar allt mer privatimporterad alkohol

Samtidigt som IOGT-NTO anmäler tio företag som säljer alkohol via nätet för brott mot alkohollagen kommer nya siffror som visar att tullen stoppar allt mer alkohol som importerats av privatpersoner.

Av: Henry Cohen, 2011-11-11

Allt fler dör av alkoholrelaterade skador

Det farliga drickandet av alkohol har ökat i Sverige, skriver Svenska Dagbladet idag. Drygt 15 år efter det svenska EU­-inträdet har dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar ökat med 50 -60 procent. I Europa är det bara Finland och Storbritannien som har en sämre utveckling än Sverige.

Av: Henry Cohen, 2011-10-05

EU vill ha helnyktra nya bilister

EU-parlamentet föreslår att de som tar körkort håller sig helnyktra bakom ratten i två år efter uppkörningen. Och de som fällts för rattfylleri mer än en gång bör få alkolås monterat i sin bil, uppger TT.

Av: Henry Cohen, 2011-09-28

Alkohol i Sverige inte dyrast i Europa

BRYSSEL Svenska alkoholpriser ligger över genomsnittet i EU, men i Norden är det bara i Danmark som man kan köpa alkohol något billigare än i Sverige. Det visar Eurostats senaste genomgång av prisnivåerna i Europa.

Av: Henry Cohen, 2010-07-06

Umeå-projekt för att minska utanförskap får miljoner i EU-stöd

Europeiska socialfonden ger 7,5 miljoner i anslag till det treåriga projektet Aktiv 24, som ska minska utanförskapet för särskilt utsatta personer i Umeå. Projektet riktar sig till både män och kvinnor som är minst 25 år och står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruksproblem, kriminalitet eller hemlöshet.
Idén är att i …

Av: Henry Cohen, 2010-04-23

Eniga EU-ministrar lyfte alkoholfrågan

EU:s hälsoministrar har antagit slutsatser om alkohol och hälsa som går längre än tidigare. Bland annat slås fast att prisinstrumentet är effektivt och att alkoholreklam driver på ungas drickande och bör regleras. Nykterhetsrörelsen välkomnar besluten medan bryggarna beklagar.

Av: Henry Cohen, 2009-12-04

Inlägg på SvD:s Brännpunkt idag måndag

”Tolv av de tretton studierna visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion. Studierna visar också att det finns ett direkt samband mellan hur mycket reklam ungdomarna utsätts för och hur mycket de ökat sin konsumtion.”

Av: Henry Cohen, 2009-09-21

Nya regler för punktskatt av alkohol och tobak

STOCKHOLM/BRYSSEL Nya regler för beskattning av alkohol, tobak och energiprodukter föreslås av regeringen när varorna fraktas inom EU. Det är en följd av tidigare antaget punktskattedirektiv för att underlätta kontroll och motverka skattebedrägerier.

Av: Henry Cohen, 2009-09-15

EU:s hälsoministrar möts om alkohol

JÖNKÖPING Ett 80-tal ministrar från alla EU-länder möts i veckan i Jönköping för det första informella ministermötet under svenska ordförandeskapet. Frågor som alkoholreklam, den nya influensan och arbetslöshet står på programmet.

Av: Henry Cohen, 2009-07-06

”Bra läge lyfta alkoholfrågan i EU”

STOCKHOLM Svenska EU-ordförandeskapet innebär ett bra tillfälle att driva på för att minska alkoholskadorna i Europa. Det slogs fast på en stor internationell alkoholkonferens i Stockholm.

Av: Henry Cohen, 2009-06-16

EU-rapport: Förvärrade drogproblem

WIEN Västvärldens krig mot knarket går vidare, trots avsaknad av resultat. I en beställd EU-rapport uppges narkotikaproblemen förvärrats och politiken göra ”mer skada än nytta”.

Av: Henry Cohen, 2009-03-19

Alkoholfrågan prioriteras i EU i höst

STOCKHOLM Regeringen tänker lyfta alkoholfrågan under svenska EU-ordförandeskapet. Reklamens roll, unga och alkohol, skadligt drickande och äldres konsumtion är några teman under toppkonferenser i höst.

Av: Henry Cohen, 2009-02-26
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00