Förbundsstyrelsen

Kanalisera engagemanget viktigt för IOGT-NTO

Engagemang

Några av de viktigaste utmaningarna framåt för nykterhetsrörelsen är att öka medlemsantalet och engagemanget, enligt IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Vi ställde samma fråga till våra medlemmar på vår Facebook-sida om vad de ser som den viktigaste utmaningen för IOGT-NTO:
Att fortsätta föra ut folkrörelsetanken i alla led från medlem t o m förbund.genom …

Av: Karin Berg, 2017-08-31

Tre nya i IOGT- NTO:s förbundsstyrelse

Nya förbundsstyrelsen som ska leda IOGT-NTO 2017-2019.

IOGT-NTO höll sin kongress i slutet av juni och då valdes även förbundsstyrelsen som ska leda IOGT-NTO  fram till 2019.
Johnny Mostacero blev omvald som förbundsordförande och Andrine Winther som vice förbundsordförande.
Tre nya ledamöter valdes in i förbundsstyrelsen:
Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik
Vanja är idag ordförande och aktiv i föreningen 174 Örnsköld, en …

Av: Karin Berg, 2017-07-11

Förbundsstyrelsens majmöte, FS #5

IOGT-NTO:s Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen samlades den här gången i Södertälje, tillsammans med förbundsstyrelserna för de andra tre förbunden i IOGT-NTO-Rörelsen (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Ungdomens Nykterhetsförbund och Junis – IOGT-NTO:s Juniorförbund).

Av: Samuel Somo, 2016-06-07

Förbundsstyrelsens marsmöte, FS #4

IOGT-NTO:s Förbundsstyrelse

Rapport från Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen inledde mötet, som den här gången hölls i Mölnlycke, med en eftermiddag på Miljonlotteriet. Vi fick en presentation av den tillförordnade VD:n Mattias Westholm för att bli uppdaterade på var verksamheten befinner sig just nu. Dessutom fick vi en rundvandring från konferensrum genom de olika avdelningarna och …

Av: Samuel Somo, 2016-04-01

Rapport från FS #1

Förbundsstyrelsen 2015

Efter varje förbundsstyrelsemöte kommer du kunna ta del av en sammanfattande rapport om mötet. Det här är rapporten från förbundsstyrelsens möte den 18 september 2015.

Av: Samuel Somo, 2015-10-01
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00