Valet 2018 – Så tycker partierna i våra frågor

Vad vill partierna med alkoholpolitiken? Vad vill de göra för att minska alkoholens negativa effekter? Vad har de gjort under mandatperioden? Vi har ställt frågor till våra politiker.

 

Rapporten Alkohol och våld skickades till Sveriges riksdagsledamöter under maj 2018 och våra frågeställningar hänger ihop med fakta som redovisas i rapporten. I korthet kan man säga att det finns ett tydligt vetenskapligt stöd för att en restriktiv alkoholpolitik leder till minskat våld.

Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Valet av frågor till partierna

Vi har valt att fokusera på de åtgärder som enligt Världshälsoorganisationen, WHO , är mest effektiva i fråga om att minska våldet i samhället.
Det finns vetenskapligt stöd finns för att följande åtgärder påverkar totalkonsumtionen och minskar därmed också alkoholens negativa effekter, i synnerhet när det gäller våld i samhället:

• Pris
• Tillgänglighet
• Marknadsföring

Resultat
Partierna saknar i de flesta svaren konkreta åtgärder som har vetenskapligt stöd som höjda skatter, mer begränsad tillgänglighet och förbud mot reklam. Det finns en övertro på att fler poliser och tullpersonal kommer att lösa problemen med våld i samhället, men det finns ingen strategi för att bekämpa orsaken till att alkoholrelaterat våld uppkommer

Frågorna vi ställde – Klicka vidare på dessa

Vad tänker ni göra för att minska det alkoholrelaterade våldet som sker både i hemmen och utanför?

Hur vill ni att punktskatten på alkohol ser ut i framtiden?

Hur ser ni på Systembolagets framtid?

Vilka nya alkoholpolitiska åtgärder vill ni implementera?

 

Läs mer

Håller partierna verkligen vad de lovar? Vad gör de faktiskt?

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00