Hur vill ni att punktskatten på alkohol ser ut i framtiden?

Logga-MiljöpartietMiljöpartiet: Höga alkoholskatter är ett viktigt inslag i den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Vi tycker generellt att det är bra att höja alkoholskatten och 2017 höjde vi alkoholskatten med upp till 4 procent. I takt med att inflationen går upp bör även alkoholskatten justeras

 

IOGT-NTO:s kommentar om Miljöpartiets svar
Stämmer med dess agerande i riksdagen.

 

Logga-centerpartietCenterpartiet: Punktskatten på alkohol är ett effektivt verktyg för att brett minska alkoholkonsumtionen. Vad som är en rimlig nivå på punktskatten på alkohol behöver kontinuerligt ses över. Om alkoholskatten är för hög ökar smugglingen, om den är för låg så ökar den inhemska konsumtionen. För närvarande föreslår inte Centerpartiet någon förändring i punktskatten på alkohol.

 

IOGT-NTO kommentar om Centerpartiets svar:
Centerpartiet hävdar att ”punktskatten på alkohol är ett effektivt verktyg för att brett minska alkoholkonsumtionen.” samtidigt som de säger att ”Om alkoholskatten är för hög ökar smugglingen”, det är tydligt att C inte vill beröra skattefrågan.

Logga-LiberalernaLiberalerna: Vi tycker att dagens modell, där skatten är baserad på alkoholstyrka är bra. Höga punktskatter på alkohol är bra både av folkhälsoskäl och för statskassan.

 
 
 

IOGT-NTO:s kommentar om Liberalernas svar
Liberalerna har varit konsekventa med vad de säger.

 

Logga-ModeraternaModeraterna: Vi har i dagsläget inga förslag om att förändra beskattningen. Moderaterna vill dock tillsätta en utredning som kartlägger hur stor den illegala införseln av alkohol är i Sverige och i vilken mån den påverkas av skattenivåer.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Moderaternas svar
Moderaterna motsäger sig själva när de hävdar att de inte vill förändra beskattningen, samtidigt som de i motioner uttrycker att de vill minska punktskatten på svenska mikrobryggerier ”Detta för att gynna inhemska och hantverksmässigt framställda produkter, ofta på landsbygden.” En sådan modell skulle diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet till direkt detaljhandel till svenska konsumenter. Ett av villkoren för att vi ska kunna behålla det svenska detaljhandelsmonopolet är att utländska produkter och tillverkare inte diskrimineras i förhållande till svenska produkter och tillverkare. Förutsättningarna för inhemska och europeiska producenter måste vara lika.

 

Logga-KDKristdemokraterna: Vi värnar därför Systembolagets monopol samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. Alkoholmonopolet och de relativt höga skatterna på alkohol är de viktigaste inslagen i Sveriges restriktiva alkoholpolitik. Kristdemokraterna höjde liksom regeringen skatten på alkohol i vårt senaste förslag till budget.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Kristdemokraternas svar
Stämmer med dess agerande i riksdagen.

 

fi-logga-rosa-cirkelFeministiskt initiativ: Feministiskt initiativ vill upprätthålla dagens strategi med en statligt reglerad alkoholmarknad, skademinimerande åtgärder och höjd alkoholskatt.
Feministiskt initiativ har alla människors lika värde, folkhälsan, rätten till personlig trygghet och internationell solidaritet som utgångspunkt för sin politik. De skadliga effekterna av rådande alkoholnorm har förödande konsekvenser för vårt samhälle och kan begränsas med skatt som verktyg.

Missbruk av alkohol och droger har blivit allt mer utbrett i vår globaliserade värld. Alkohol är fortfarande den drog som ger upphov till flest problem på individ och samhällsnivå, som tidig död, somatisk sjukdom, våld, kriminalitet och stora utgifter för vård och omsorg

 

socialdemokraterna_logotyp_staende_negativ_cmyk

Socialdemokraterna: Vi vill även fortsättningsvis att reglera alkoholförsäljningen med punktskatter. Alkoholskatterna bör ses över med regelbundna mellanrum. Dessa höjdes senast 1 januari 2017

 
 

IOGT-NTO:s kommentar om Socialdemokraternas svar:
Socialdemokraterna höjde punktskatten på alkohol 2017.

 
 
 

V-logga_sRGBVänsterpartiet: Vi vill ha höga skatter på alkohol även i framtiden.

 
 

Kommentar IOGT-NTO om Vänsterpartiets svar:
Vänsterpartiet har i riksdagen verkat för höjd alkoholskatt 2017 och vill höja skatten även i framtiden.

 
 
 

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna är ett pragmatiskt parti vad gäller skatter, men motsätter sig höjda skatter generellt utifrån just nu rådande samhällsekonomiska läge. Det gäller även alkoholskatterna som redan nu ligger på en relativt hög nivå. Vi menar att det inte är nödvändigt att inbringa nya skatteintäkter för att sedan lägga dessa pengar på en ansvarslös invandringspolitik och en rad andra dåliga politiska prioriteringar som har gjorts senaste åren. Istället bör vi omfördela resurser från kostnader relaterat migrationen och till resurser på välfärd och trygghet. Men även att sänka andra skatter istället, exempelvis skatt på låga löner, pensioner, småföretag mm. Dock är det rimligt att punktskatter på alkohol ligger kvar på aktuella nivåer och förblir ett bidrag till att bära samhällskostnader för de skador som blir konsekvensen av överkonsumtion av alkohol, särskilt inom sjukvården och polisen.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Sverigedemokraternas svar
Sverigedemokraterna är det enda partiet som öppet motsätter höjning av skatten på alkohol. IOGT-NTO:s linje som är baserad på forskning om att pris, tillgänglighet och marknadsföring bidrar till ökad konsumtion av alkohol är något SD helt förnekar i sina argument. De erkänner att det finns en överkonsumtion av alkohol och att det medför kostnader för vården och polisen, men hävdar att om man stoppar vad de kallar ”ansvarslös invandring” så kommer skatterna att kunna sänkas och hur detta sedan ska få människor att dricka mindre alkohol framgår inte riktigt.

 

Fler frågor och svar

Vad tänker ni göra för att minska det alkoholrelaterade våldet som sker både i hemmen och utanför?

Hur ser ni på Systembolagets framtid?

Vilka nya alkoholpolitiska åtgärder vill ni implementera?

 

Läs mer

Håller partierna verkligen vad de lovar? Vad gör de faktiskt?

Tillbaka till Val 2018

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00