Hur ser ni på Systembolagets framtid?

Logga-MiljöpartietMiljöpartiet: De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol. Därför säger vi även nej till gårdsförsäljning i traditionell mening, det vill säga direkt försäljning som ligger utanför Systembolagets verksamhet. Flera utredningar har visat att om Sverige tillåter gårdsförsäljning så riskerar vi att EU inte längre accepterar vårt systembolagsmonopol. Det är även viktigt att öka insatserna för att stoppa illegal införsel och illegal handel av alkohol.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Miljöpartiets svar
Stämmer med dess agerande i riksdagen.

 

Logga-centerpartietCenterpartiet: En stor internationell undersökning har visat att ett avskaffande av alkoholmonopolet riskerar att öka antalet alkoholrelaterade dödsfall till följd av sjukdom, olyckor och självmord. Med ett alkoholmonopol blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol. Därför tycker vi att Systembolagets monopol ska vara kvar.

 
 

IOGT-NTO:s kommentar om Centerpartiets svar
Vad Centerpartiet säger i enkäten och vad de gör i verkligheten är två helt olika saker. Under valrörelsen säger de sig vilja ha kvar Systembolagets alkoholmonopol, samtidigt som de i riksdagsmotioner vill införa gårdsförsäljning, göra om Systembolaget ”till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan för försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men själva försäljningen kan ske genom privata företag” samt alt det ska bli lättare för ”lanthandlare att bli Systembolagsombud genom möjligheten att vara lagerhållande ombud med Systembolagets priser ” vilket väldigt tydligt innebär att avskaffa alkoholmonopolet. Centerpartiet gör i praktiken inte de som utlovar under valrörelsen.

 
 

Logga-LiberalernaLiberalerna: Vi värnar Systembolagets detaljhandelsmonopol. Vi tycker dock att man kan pröva om det går att hitta en modell för småskalig gårdsförsäljning som inte hotar monopolet i övrigt.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Liberalernas svar
Å ena sidan värnar Liberalerna alkoholmonopolet, å andra sidan vill de införa gårdsförsäljning, vilket i praktiken skulle innebära att avskaffa det svenska alkoholmonopolet. Viktigt är här att lyfta att de finns riksdagsledamöter som internt har motsatt sig gårdsförsäljning just för att de är medvetna om gårdsförsäljning och alkoholmonopolet inte är möjliga att kombinera.

 

Logga-ModeraternaModeraterna: Moderaterna föreslår att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas, framför allt för att öka möjligheterna till företagande och turism på landsbygden. Eftersom Finland sedan länge har både detaljhandelsmonopol och gårdsförsäljning menar vi att detta går att kombinera.

 
 

IOGT-NTO:s kommentar om Moderaternas svar
Moderaterna besvarar inte frågan om huruvida de vill behålla alkoholmonopolet, så vi får tolka det M säger i valrörelsen:
…Och Systembolaget vill vi behålla säger Ulf Kristersson i sin valfilm medan han korkar upp en flaska rött. Frågan är vilken sorts Systembolag Moderaterna vill ha kvar? I sina motioner vill Moderaterna tillåta försäljning av starköl i detaljhandeln och på sikt även kunna sälja vin i detaljhandel. Moderaterna är också det enda parti vid sidan av SD som föreslår att ”avveckla Systembolagets monopol på alkoholförsäljning” genom motion 2017/18:3449. Kristersson bör därför förklara vad han vill behålla, varumärket systembolaget eller alkoholmonopolet?
Moderaterna är öppna med att de vill ha gårdsförsäljning eftersom Finland har både gårdsförsäljning och alkoholmonopol, det stämmer, men det är inte hela sanningen då ”Den finska gårdsförsäljningen omfattar bara produkter som består av minst femtio procent frukt eller bär som odlats eller vuxit norr om den sextionde nordliga breddgraden och som inte innehåller mer än 13 volymprocent alkohol.” För Sverige skulle detta innebära att endast bönder norr om Uppsala skulle få tillstånd till att bedriva gårdsförsäljning och på lokalt odlad frukt och bär.

 
 

Logga-KDKristdemokraterna: Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. En solidarisk och restriktiv svensk alkoholpolitik syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen.

 

fi-logga-rosa-cirkelFeministiskt initiativ: Fi ska verka för att all försäljning av livsmedel med alkoholhalt över 3,5 volymprocent fortsatt ska ske genom Systembolaget. Detta är viktigt för folkhälsan och för jämlikheten i hälsa. Vi vet att dagens systembolag är under attack bland annat med förslag som gårdsförsäljning men det är vitkigt för oss att strida för denna fråga för att säkra folkhälsan.

 

socialdemokraterna_logotyp_staende_negativ_cmykSocialdemokraterna: Vi vill slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol. Vi säger nej till gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Socialdemokraternas svar:
Socialdemokraterna har aktivt värnat Systembolagets alkoholmonopol genom att säga nej till gårdsförsäljning.

 
 

V-logga_sRGBVänsterpartiet: Vänsterpartiet står för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik som innebär att tillgängligheten till alkohol ska vara begränsad genom höga skatter, ett starkt Systembolaget och inte minst strängare regler för privatinförsel. Det svenska detaljhandelsmonopolet är den viktigaste delen av den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi är mycket kritiska till gårdsförsäljning som vi anser urholkar monopolets ställning och funktion.

 

IOGT-NTO:s svar om Vänsterpartiets svar
Vänsterpartiet är medvetna om vikten av ett alkoholmonopol som aktivt arbetar för en restriktv alkoholpolitik och detta speglas även av dess agerande i riksdagsarbetet.

 

Sverigedemokraterna: De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol. Därför säger vi även nej till gårdsförsäljning i traditionell mening, det vill säga direkt försäljning som ligger utanför Systembolagets verksamhet. Flera utredningar har visat att om Sverige tillåter gårdsförsäljning så riskerar vi att EU inte längre accepterar vårt systembolagsmonopol. Det är även viktigt att öka insatserna för att stoppa illegal införsel och illegal handel av alkohol.

 

IOGT-NTO:s kommentar om Sverigedemokraternas svar
I politisk handling är Sverigedemokraterna det parti som står längst ifrån IOGT-NTO:s restriktiva linje när det gäller alkohol. Till oss svarar de att ”Vårt huvudargument för att behålla monopolet stavas folkhälsa” men i sina motioner vill SD avskaffa alkoholmonopolet, sälja öl och vin på dagligvaruhandeln, upphöra med hemleveranser av alkoholhaltiga drycker då detta inte gynnar folkhälsan, men att systembolaget ska hålla öppet på kvällar och helger skulle inte vara problematiskt enligt SD.

 

Fler frågor och svar

Vad tänker ni göra för att minska det alkoholrelaterade våldet som sker både i hemmen och utanför?

Hur vill ni att punktskatten på alkohol ser ut i framtiden?

Vilka nya alkoholpolitiska åtgärder vill ni implementera?

 

Läs mer

Håller partierna verkligen vad de lovar? Vad gör de faktiskt?

 

Tillbaka till Val 2018

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00