Vilka nya alkoholpolitiska åtgärder vill ni implementera?

Logga-MiljöpartietMiljöpartiet: Vi anser att det är viktigt att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik, av skälen som nämnts i tidigare svar. Det är viktigt att politiken följer med i samhällsförändringarna, därför har regeringen nyligen beslutat om en lagrådsremiss om förändringar i lagstiftningen om att bland annat kunna reglera alkoglass på samma sätt som alkoholhaltiga drycker, vilket bland annat innebär att försäljning ska ske genom Systembolaget. Vi vill även se ett förbud mot alkoholreklam.

 

Logga-centerpartietCenterpartiet: Vi vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Vi tycker också att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris. Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet. Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

 

Logga-LiberalernaLiberalerna: Inget svar i frågan.

 

 

 

 

Logga-ModeraternaModeraterna: Moderaterna vill bland annat förstärka Tullverket med 500 nya tjänstemän för att stoppa smugglingen av exempelvis vapen, narkotika och alkohol. Tullverkets tjänstemän ska få befogenhet att stoppa och undersöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

 

Logga-KDKristdemokraterna: Det krävs flera sammanhållna insatser. Ett ihållande och intensivt preventivt arbete. Ökad kunskap om hur man identifierar tidiga tecken på alkoholmissbruk, men även psykisk ohälsa som är tätt kopplat till missbruk. Tidiga insatser med behovsanpassad vård samt uppföljning och utvärdering av effekten av dessa insatser.
Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet.

 

fi-logga-rosa-cirkelFeministiskt initiativ:Fi ska verka för att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.Detta innebär att alla investeringar i bolag som bryter mot de mänskliga rättigheterna och begår brott mot miljön dras tillbaka. Detta gäller även investeringar i den fossila industrin, porrindustrin, tobaks- och alkoholindustrin samt vapenindustrin. Fi ska verka för att återinföra förbud mot alkoholreklam i tidningar, tv, sociala nätverk och eventuella framtida digitala mötesplatser. Fi ska verka för att kommunernas alkohol- och drogpolicyer innefattar ekonomiska uppskattningar av alla alkohol- och drogrelaterade kostnader. Fi ska verka för att skolans utbildningar kring alkohol och droger tillförs ett genusperspektiv. Fi ska verka för möjligheten för kvinnor och hbtq-personer att få hjälp inom beroendevården utvecklas för att möta specifika behov. Fi ska verka för att Sverige, inom ramen för EU-samarbetet, kraftfullt motverkar krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol- och drogpolitiska områden. Fi ska verka för att vuxna och barn med medberoende ska få sin egen plats inom vården och uppmärksammas inom vårdutbildningar. Genom kultur utmanar vi alkoholnormen. Fi ska verka för att det ska vara möjligt med ett nattliv som inte är primärt finansierat av alkoholförsäljning och därför vill vi utforma offentliga stöd till innovativa nattlivsinitiativ samt främja förlängda öppettider för alkoholfriaverksamheter som endast är öppna på dagen: museer, bibliotek, simhallar, kulturhus och så vidare.

 

socialdemokraterna_logotyp_staende_negativ_cmykSocialdemokraterna: Det finns många utmaningar kvar på alkoholområdet, och det uppstår också nya. För politiken är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen, fortsätta stärka det preventiva arbetet och värna den svenska alkoholmodellen som i grunden är framgångsrik. Vi har nyligen täppt till en lucka i lagstiftningen när det gäller alkoglass och vi tycker också att det är angeläget att vidta åtgärder mot distanshandel av alkohol från andra aktörer än Systembolaget.

 

V-logga_sRGBVänsterpartiet: Vi vill införa främjandeförbud för distanshandel av alkohol samt införa restriktioner mot kommersiell förmedling av alkohol som riskerar att undergräva detaljhandelsmonopolets rättsliga ställning. Vi vill även ersätta ANDT-strategin med ett nationellt handlingsprogram med målsättningen om ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt en minskning av såväl konsumtionen av alkohol och tobak som de skador och dödsfall som uppstår därav.

IOGT-NTO:s kommentar om Vänsterpartiets svar:
Att införa ett främjandeförbud för att skydda alkoholmonopolet är helt i linje med vad IOGT-NTO tycker.

 
 

Sverigedemokraterna: Vi är för gårdsförsäljning, vi anser att alkoholreklam är något som i sak är en kommunalfråga och vi ska vara försiktiga i att peta i kommunernas unika möjlighet att bedöma behovet i kommunerna. Annars anser vi att dagens reglering med ett stärkt systembolag är rätt väg att gå.

 

Fler frågor och svar

Vad tänker ni göra för att minska det alkoholrelaterade våldet som sker både i hemmen och utanför?

Hur vill ni att punktskatten på alkohol ser ut i framtiden?

Hur ser ni på Systembolagets framtid?

 

Läs mer

Håller partierna verkligen vad de lovar? Vad gör de faktiskt?

 

Tillbaka till Val 2018

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00