Linas berättelse

Ett av Linas första minnen är att hon springer och låser in sig på toaletten. Hon är rädd för sitt liv. Orsaken till rädslan är Linas pappa. Båda föräldrarna dricker men det är pappa som blir våldsam. När Lina till slut kommer ut hör hon pappas hårda steg över parketten, ser det röda, ursinniga ansiktet. Linas pappa sparkar henne medan hon kurar ihop sig på golvet. Efteråt försöker mamma trösta men ofta låtsas hon inte se. Hon är också rädd.

Lina och hennes syskon har lärt sig dansen, den som alla barn till föräldrar som lider av alkoholism får lära sig. Hur man inte stör. Hur man leker tyst i rummet längst bort från pappa som brukar däcka vid femtiden. Ibland kan det räcka med en blick för att pappa ska explodera.

Alkoholens avhämmande inverkan på hjärnan är en faktor och bidrar till en ökad risk för att ett aggressivt beteende övergår till en våldshandling. (Källa: Alkohol och våld ur förordet)

Linas pappa ångrar sig ibland. Då gråter han och ber om förlåtelse. Säger att det ska bli ändring nu, att de ska göra något roligt nästa helg. Kanske åka till Kolmården. Men det blir aldrig så. Istället börjar dansen om på ett nytt varv med drickande, våld och rädsla.

Kvinnor och barn som blir utsatta för våld i hemmet låter ofta bli att rapportera det och kan undvika att söka vård för våldsrelaterade skador. (Källa: alkohol och våld s. 4)

Det är först när hon är 25 år som Lina insåg att det inte var hennes fel att mamma grät. Skulden låg varken på henne eller hennes syskon – den låg på alkoholen.

Det räcker med att minska drickandet med i snitt en liter alkohol per person och år i Sverige för att antalet misshandelsfall ska gå ned med sju procent. Det skulle betyda att över 1600 fall av barnmisshandel aldrig skulle begås.

Många barn delar Linas upplevelse. Hur det är att vara livrädd för en förälder. Hur man leker tyst. Lever tyst. Allt för att inte störa eller uppröra. De barnen behöver vår hjälp. Vi vet alla att alkohol ökar våld och otrygghet i samhället. Men våra beslutsfattare har allt för valt att blunda för sambandet och sitt eget ansvar.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00