Alkoholreklam globalt

För att maximera sina vinster och utveckla sina företag måste alkoholindustrin vända sig till nya målgrupper och dessa finns utanför västvärlden, på den internationella marknaden.

Med en växande medelklass i Asien, Latinamerika och delar av Afrika, finns det stora möjligheter att hitta nya kunder. Globalisering, turism och en ekonomisk tillväxt gör att allt fler tar till sig en västerländsk alkoholkultur och internationella alkoholmärken blir statusvara. Alkoholreklam globalt kopplar också alkoholen till framgång, sex och till och med hälsa.

Länder som växer stort på den globala alkoholmarknaden är de så kallade BRIC-länderna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Länder där alkohol är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död. Möjligheterna till expansion i dessa länder är stor, inte minst på grund av deras stora befolkningsantal. I Ryssland är konsumtionsnivån redan hög, men i ett land som Indien, där endast en liten del av befolkningen i dag konsumerar alkohol, är möjligheterna oändliga.

För alkoholreklam globalt kan man se att satsningar görs i regioner där det ofta saknas en fungerande reglering av alkoholen och där kunskaperna om alkoholrelaterade problem ibland är mycket låg. Förändringar är dock på gång. Thailand och Sri Lanka har i dag en alkohollagstiftning och i länder som Indien, Malaysia och Vietnam pågår samma process.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00