Alkoholreklam i EU

Att diskutera alkoholens baksida har ingen lång historia inom EU, som antog sin första gemensamma alkoholstrategi först år 2006. Strategin är ganska vag, efter stora påtryckningar från alkoholindustrins sida, men har ändå lyft miniminivån bland medlemsländerna.

Det finns gemensamma regler kring alkoholreklam i EU och Insikten om hur stora ekonomiska och sociala konsekvenser alkoholen har i EU börjar också få större spridning, och även om Sverige fortfarande har den mest långtgående lagstiftningen kring alkohol, finns det länder inom EU som har en hårdare reglering inom enskilda områden. Ett exempel är ”loi evin”, den franska lagen kring marknadsföring av alkohol.

Gemensamma regler kring alkoholreklam i EU

Det finns även gemensamma regler kring alkoholreklam i EU. I EU:s direktiv för audiovisuella medier står det att man inte får koppla alkohol till ökad fysisk förmåga eller bilkörning. Reklamen får inte ge intryck av att alkohol bidrar till social eller sexuell framgång och inte rikta sig specifikt till minderåriga eller skildra minderåriga som dricker.

I många av EU:s länder är det alkoholindustrin själva som övervakar att detta efterlevs. Det kallas för självreglering. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att självreglering i vissa fall kan vara bra, men bara som ett komplement till lagstiftning – aldrig som ett substitut. WHO menar att ett totalförbud för alkoholreklam, liknande det för tobak, är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att stoppa den påverkan reklamen har på konsumtionen.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00