Alkoholreklam i Sverige

Fram till 2003 var all form av alkoholreklam förbjuden i Sverige, men i och med marknadsdomstolens avgörande i det så kallade Gourmetmålet är det i dag tillåtet att göra reklam. All alkoholreklam i Sverige måste däremot iaktta särskild måttfullhet och får inte rikta sig till ungdomar under 25 år.

I tryckt media, som dagspress och tidskrifter, får man ha reklam för alkoholdrycker med upp till 15 volymprocent alkohol. Alkoholreklam i Sverige får bara visa produkten och inte kopplas till personer, attribut eller livsstil. Den får inte ens uppmuntra till konsumtion. 20 procent av annonsen måste även innehålla en varningstext. På internet gäller samma regler som i tryckt media, med undantaget att man även får göra reklam för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Alkoholreklam i Sverige är det helt förbjudet i radio och tv, men då flera svenska tv-kanaler sänder från Storbritannien och Nederländerna, kan de kringgå den svenska lagstiftningen.

Granskning av alkoholreklam i Sverige

Den svenska alkoholbranschen har en egen ombudsman som de kan rådfråga. Ombudsmannen ska även anmäla eventuella överträdelser till Konsumentverket, som är den officiella tillsynsmyndigheten. Det finns också en myndighet som ansvarar för de svenska radiokanalerna, SVT och TV4. Den kallas för Granskningsnämnden för radio och tv.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00