Om statistiken i graferna

Det här är en en informationssida om statistiken i IOGT-NTO:s interaktiva grafer. Du kan alltid få veta mer om statistiken genom att hålla muspekaren över frågetecknen inne i grafen.

Där ligger dock inga länkar. Därför kan du på denna sida hitta länkar till databaserna där de tabeller finns som graferna bygger på.

I den svenska grafen

Den svenska statistiken kommer från flera olika källor. Men nästan all statistik finns samlad i  Folkhälsoinstitutets folkhälsodatabas.

Undantagen är statistiken om folkmängd och medelinkomst. De kommer från Statistiska Centralbyråns databas.

I den internationella grafen

Alkoholstatistiken kommer från WHO:s databas Global Information System on Alcohol and Health (GISAH). Själva databasen hittar du här (klicka på “Global Information System on Alcohol and Health”).

Statistiken om BNP per capita och Befolkning har vi lånat från Stiftelsen Gapminder som i sin tur har tagit den från en rad olika källor. De har en noggrann beskrivning av sina källor både för BNP per Capita och för befolkning.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00