Alkoholstör

Här kan du läsa mer om IOGT-NTO:s kampanj Alkoholstör

Alkoholindustrin - Stör ej!
Alkoholindustrin - Stör ej!

Målet med denna kampanj är att vi tillsammans ska få alkoholindustrin att sluta störa oss. Genom att be riksdagskandidater att ta ställning och se över lagstiftningen gällande alkoholreklam kan vi tillsammans förändra. Stoppa störandet. Delta och påverka på alkoholstör.se

Alkoholstörningsjouren, en del av Alkoholstör

Alkoholindustrin lägger i snitt 3 miljoner varje dag på alkoholreklam, samtidigt som tillsynen av den har stora problem. Alkoholstörningsjourens uppgift är att visa på hur många olika sätt alkoholreklamen stör svenska folket och att anmäla reklam som bryter mot lagen till Konsumentverket eller Myndigheten för Radio och TV. Gå till Alkoholstörningsjouren

Alkoholstören

Alkoholstör

FISKEN OVAN ÄR EN STÖR
Störfiskarna utgör en av de äldsta familjerna av benfiskar och förekommer i subtropiska och subarktiska floder, sjöar och kustområden i eurasien och nordamerika.

Fisken i frågan symboliserar i vår kampanj Alkoholindustrin

 

För mer information om kampanjen kontakta Samuel Somo via mail , twitter eller på mobil 0733-72 62 21

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00