Arbetsplatskollen

Arbetsplatskollen hjälper arbetsplatser att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och tobak.

Arbetsplatskollen
Arbetsplatskollen

För att ta fram en policy och handlingsplan är det bra att så många som möjligt är med och tycker till. Tar en enskild person fram en plan finns risken att den inte är förankrad på arbetsplatsen utan kanske hamnar i en pärm och glöms bort. Det bästa är att samla så många som möjligt för att diskutera.

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? är ett häfte som lyfter frågor kring alkohol. Du hittar häftet i pdf-format här intill.

Arbetsplatskollens snabbtest

Här kan du genom ett snabbtest få koll på var din arbetsplats står idag och om något behöver göras för att ta fram en alkoholpolicy.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00