Bra!

Bra! Era svar har gjort att ni har fyllt alla staplar och därmed ligger på en låg riskfaktor!

Arbetsplatskollen staplar bra

Fortsätt arbeta aktivt med alkoholfrågan för att bibehålla er restriktiva hållning.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00