Testa din arbetsplats

Här kan du och din arbetsplats göra ett test som resulterar i att ni, baserat på risk- och skyddsfaktorer, placerar er på någon av tre nivåer i en skala.

Observera att testet inte är vetenskapligt på något sätt men vi hoppas att det leder till att du och din arbetsplats blir uppmärksamma på hur ni hanterar alkoholfrågan idag och vad ni kan tänka på framöver.

[wp-simple-survey-2]

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00