Testa din arbetsplats

Här kan du och din arbetsplats göra ett test som resulterar i att ni, baserat på risk- och skyddsfaktorer, placerar er på någon av tre nivåer i en skala.

Observera att testet inte är vetenskapligt på något sätt men vi hoppas att det leder till att du och din arbetsplats blir uppmärksamma på hur ni hanterar alkoholfrågan idag och vad ni kan tänka på framöver.

Testa din arbetsplats!

Progress:

Har er arbetsplats en alkoholpolicy?

Är det tillåtet att dricka alkohol i era arbetslokaler?

Är det okej att dricka alkohol i samband med arbete för att fira framgångar eller annat?

Skulle det vara okej för er arbetsplats med samarbete eller sponsring från alkoholföretag?

Om du upptäcker att din kollega verkar dricka för mycket och för ofta, vem pratar du med?

Bjuds det på alkohol på era personalfester?

Konferenser innehåller ofta en del sociala aktiviteter. Förekommer det exempelvis vinprovning, whiskeyprovning eller andra alkoholrelaterade aktiviteter på era konferenser/utbildningar eller liknande arrangemang?

Hur ser företaget på alkoholförtäring under tjänsteresa?

Är det okej att dricka alkohol i samband med representation på er arbetsplats?

Kan julklappar, födelsedagspresenter och andra typer av gåvor till anställda eller kunder vara gåvor i form av alkohol på er arbetsplats?

After Work har blivit en vanlig företeelse och förknippas ofta med alkohol. Anordnar arbetsgivaren den här typen av arrangemang på er arbetsplats?

Det var det hela. Klicka på

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00