Engagemangsavdelningen

Team Syd

Team Sydost

Team Väst

Team Öst

Team Mitt

Team Norr

Rose-Marie Byström

Verksamhetsutvecklare, team Norr

Mobil: 0733-72 62 47

Övrigt: Ansvar/fokusområde: drogpolitik. Placerad i Örnsköldsvik.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00